Nieuw fonds voor klimaatadaptie en duurzaamheid

Een sinds 2012 bestaand fonds, gericht op het financieren van projecten die te maken hebben met de beleving wat water is beëindigd omdat actuele onderwerpen zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid de aandacht vragen. In plaats van dit fonds komt er dit voorjaar een nieuw fonds gericht op het financieel ondersteunen van klimaatadaptie en duurzaamheid.

Het bestaande fonds verstrekt subsidie voor projecten die het beleven van water mogelijk maakten, en meer gebruik maakten van de mogelijkheden die onze dijken en watergangen ons bieden. 
Voorbeelden van subsidiabel projecten waren bijvoorbeeld in-/uittreedplaatsen voor kano's, wandelroutes, bankjes en kunst of aan cultuurhistorische projecten. 

Bewustwording en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en innovatie rondom klimaatadaptie en duurzaamheid

Het nieuwe fonds heeft als doel om samen met de omgeving en partners te werken aan een duurzame leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opvangen van de nadelige effecten van de klimaatverandering, verkleinen van onze CO2-voetafdruk en werken aan een circulair waterschap.

Inzet van het fonds is met inzet van het budget bewustwording creëeren, nieuwe ontwikkelingen in beweging te brengen en innovatie te stimuleren.

Lancering voorjaar 2019

De verwachting is dat het nieuwe fonds dit voorjaar (2019) gelanceerd zal worden, waarna we hier uiteraard aandacht aan zullen besteden.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van water

Uiteraard zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van water. Onderstaand een aantal mogelijkheden op het gebied van water in Nederland.

 • Subsidie voor recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve organisaties of projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie hiervan, en een...

 • Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking...

 • Subsidie voor klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving

  Subsidie voor het maatregelen die bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerking van twee of meer particulieren, een...

 • Subsidie voor waterbewustzijn en een betere beleving van water

  Subsidie voor initiatieven gericht op het genieten van water, waarbij deze initiatieven leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners. Verdeling van de subsidie zal plaatsvinden in volgorde van...

 • Toon meer resultaten