Nieuw fonds voor klimaatadaptie en duurzaamheid

Een sinds 2012 bestaand fonds, gericht op het financieren van projecten die te maken hebben met de beleving wat water is beëindigd omdat actuele onderwerpen zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid de aandacht vragen. In plaats van dit fonds komt er dit voorjaar een nieuw fonds gericht op het financieel ondersteunen van klimaatadaptie en duurzaamheid.

Het bestaande fonds verstrekt subsidie voor projecten die het beleven van water mogelijk maakten, en meer gebruik maakten van de mogelijkheden die onze dijken en watergangen ons bieden. 
Voorbeelden van subsidiabel projecten waren bijvoorbeeld in-/uittreedplaatsen voor kano's, wandelroutes, bankjes en kunst of aan cultuurhistorische projecten. 

Bewustwording en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en innovatie rondom klimaatadaptie en duurzaamheid

Het nieuwe fonds heeft als doel om samen met de omgeving en partners te werken aan een duurzame leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opvangen van de nadelige effecten van de klimaatverandering, verkleinen van onze CO2-voetafdruk en werken aan een circulair waterschap.

Inzet van het fonds is met inzet van het budget bewustwording creëeren, nieuwe ontwikkelingen in beweging te brengen en innovatie te stimuleren.

Lancering voorjaar 2019

De verwachting is dat het nieuwe fonds dit voorjaar (2019) gelanceerd zal worden, waarna we hier uiteraard aandacht aan zullen besteden.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van water

Uiteraard zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van water. Onderstaand een aantal mogelijkheden op het gebied van water in Nederland.

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking...

 • Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op bewust omgaan met water , recreatie, cultuurhistorie, educatie, natuur en kunst

  Het financieel ondersteunen van lokale initiatieven en activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten...

 • Subsidie verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

  Subsidie voor organisaties en bedrijven in de agrarische sector voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het kan gaan om verbetering van de...

 • Subsidie voor projecten gericht op bewustzijn water

  Subsidie voor lokale initiatieven met een maatschappelijk element, gericht op het verhogen van het waterbewustzijn en het vergroten van het besef dat waterbeheer niet alleen een...

 • Subsidie voor recreatie, cultuur en landschap

  Subsidie gericht op het realiseren van voorzieningen ten behoeve van recreatie op of aan het water, het verder ontwikkelen van watergebonden cultuurhistorische of landschappelijke waarden en het...

 • Toon meer resultaten