Subsidie voor bevordering circulaire economie

Vanaf vandaag is er een leuke subsidie opengesteld voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering rondom de circulaire economie bevorderen, zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot. De ambities van de subsidieverstrekker zijn bovendien groot, met bijvoorbeeld een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen in 2030. De subsidie bedraagt 80 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal 5.000 euro en is met name interessant voor stichtingen en verenigingen die zich al richten op de bevordering van de circulaire economie. Je kunt de subsidie tijdens de aanvraagformulier aanvragen via een aanvraagformulier.

Ambitieus circulair programma

De subsidieverstrekker heeft een behoorlijk ambitieuze doelstelling die naadloos aansluit bij het circulaire programma: 100% circulair in 2050 en een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

Maar wat is een circulaire economie nu precies? We spreken van een circulaire economie wanneer het gebruik van primaire grondstoffen tot een minimum wordt beperkt, van afval grondstoffen worden gemaakt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. 

Waarvoor kun je precies subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering, zodat kansen voor een circulaire economie en de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot.

De subsidie is met name interessant voor stichtingen en verenigingen die de bevordering van de circulaire economie als doelstelling hebben of dit aantoonbaar als feitelijk werkterrein hebben.

Wanneer het gaat om activiteiten moeten deze een openbaar karakter te hebben en vrij toegankelijk te zijn.

Subsidie

De subsidie voor de activiteitenbedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,-.

De subsidie wordt alleen verstrekt voor noodzakelijke en rechtstreeks aan de gesubsidieerde activiteit toe te rekenen kosten. 
Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten van het eigen apparaat en van eigen voorzieningen van de aanvrager.

Sluitende begroting en financieringsplan

Zonder een sluitende begroting en financieringsplan zal je aanvraag worden geweigerd. Besteed hier dus aandacht aan. Wanneer je niet precies weet hoe dit moet kun je hier stapsgewijs een professionele subsidieaanvraag aanmaken, incl. een projectplan en begroting- en dekkingsplan. 

Verder is het belangrijk dat je activiteit niet is afgerond voordat de subsidieaanvraag is verzonden en je deze subsidie niet eerder hebt aangevraagd.

Daarnaast moet je er op letten dat je subsidieaanvraag minimaal 1.500 euro bedraagt.

Aanvragen

Meer informatie of starten met het aanmaken van een subsidieaanvraag.

Dit moet je meesturen

  • Begroting van de kosten van de activiteit
  • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
  • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit, waarin tevens is aangegeven welke doelgroep wordt aangesproken en op welke wijze de ontwikkeling van de circulaire economie wordt bevorderd
  • Planning, waarin in ieder geval begin- en einddatum van de activiteit zijn opgenomen
  • Communicatieplan