Subsidie voor bevordering van beoefening van sport en beweging

Ben je actief binnen een sportorganisatie, of ben je bezig met een sportactiviteit, dan hebben we goed nieuws voor je. Er is een nieuwe breed toepasbare subsidie beschikbaar gekomen op Fondswervingonline, o.a. gericht op het bevorderen van de beoefening van sport en beweging. Pluspunt is bovendien dat de subsidie internationaal toepasbaar is.

Over de subsidie

De subsidie is breed toepasbaar. Naast activiteiten op het gebied van sport en bewegen zijn ook activiteiten en projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en muziek subsidiabel.

Projecten op het gebied van bouw, restauratie of instandhoudingskosten worden echter niet gesubsidieerd.

Werkgebied

Altijd prettig, deze subsidie is internationaal toepasbaar is.

Omvang projecten

Subsidies en giften worden verleend aan kleinschalige en middelgrote projecten.

Meer informatie

Ga naar de subsidieregeling.