Subsidie voor buurthuizen

Vanaf 31 juli is er een nieuwe subsidie beschikbaar voor vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodaties in Limburg met een grote maatschappelijke behoefte. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro.

Over de subsidie

De subsidie richt zich op het financieel ondersteunen van de (her)ontwikkeling van unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodaties in Limburg. De accommodaties moeten vrij toegankelijk zijn en er moet sprake zijn van een grote maatschappelijke behoefte en toegevoegde waarde.

Wie kan subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van en/of het beheer voeren over een gemeenschapsaccommodatie in Limburg.

Voorwaarden

Natuurlijk moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

  • Het project betreft de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie met een ontmoetingsfunctie
  • Het project kent een grote maatschappelijke behoefte. Deze blijkt onder meer uit de directe bijdrage van burgers en de betreffende gemeente in de ontwikkeling en exploitatie van de betreffende gemeenschapsaccommodatie. Het gaat dan om bijdragen in financieel opzicht of anderszins.
  • De vrije toegankelijkheid en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gemeenschapsaccommodatie zijn erkend en vastgelegd in gemeentelijk accommodatiebeleid.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €100.000,00, maar nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.

Meer subsidies voor buurtwerk

Overigens zijn er een groot aantal andere subsidies en fondsen voor projecten in en rondom een buurt.

Vooral de fondsen zijn actief in het ondersteunen van projecten op dit gebied.
Onderstaand een overzicht van subsidies en fondsen op het gebied van o.a. buurtwerk.