Subsidie voor onderzoek haalbaarheid van o.a. zorgcoöperaties en zorgvastgoed

Wil je een nieuwe zorgcoöperaties opzetten, werk je aan een businesscase voor een sociale onderneming of worstel je met de financiering van zorgvastgoed? Of werk je aan een ander duurzaam bedrijfsmodel? Vanuit een regionale subsidieregeling kun je voor het uitvoeren van een oriëntatie hier maximaal 15.000 euro subsidie voor aanvragen. Ga je een dergelijk product of dienst concreet in de markt zetten dan is hier maximaal 75.000 euro subsidie voor beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Onderzoek haalbaarheid project 

Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot.

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven, stichtingen, en verenigingen, maar ook door lagere overheden zoals gemeenten en waterschappen.

Voorbeelden van projecten waarvoor je gesubsidieerd een haalbaarheidsonderzoek zou kunnen uitvoeren zijn o.a.:

  • Projecten die zich richten op een toekomstbestendig voorzieningenniveau voor inwoners
  • Haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel dorpshuis
  • Realiseren van vastgoed en zorgvastgoed
  • Het maken van een businesscase voor een sociale onderneming, coöperatie of zorgcoöperatie
  • Het ontwikkelen van een duurzaam organisatiemodel voor een (beweeg)activiteit

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

  • Er is een concrete vraag vanuit de Overijsselse samenleving
  • De resultaten zijn deelbaar
  • Indien de subsidiabele activiteit betrekking heeft op lokaal maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed of het maken van een dorpsvisie of –plan, is betrokkenheid van de betreffende gemeente vereist

Subsidie

Voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt de subsidie maximaal 15.000 per aanvraag.
Ga je een dergelijk product of dienst concreet in de markt zetten dan is hier maximaal 75.000 euro subsidie voor beschikbaar (vanuit een ander onderdeel uit dezelfde subsidieregeling).

Aanvragen

Meer informatie en projectplan en subsidieaanvraag aanmaken.