Subsidie voor concerten, muziekscholen, harmonieën en fanfares

Okay, je bent lekker cultureel bezig met de organisatie van een concert, maar komt of geld tekort. Of kleinschaliger: je zoekt subsidie voor bijvoorbeeld een muziekschool of de plaatselijke harmonie of fanfare. Wist je dat er fondsen zijn die hier subsidie voor verstrekken?

Subsidie voor culturele activiteiten

Het fonds dat we in dit voorbeeld behandelen verstrekt subsidies voor een aantal activiteiten, waaronder:

  • Organisatoren van concerten
  • Muziekscholen
  • Harmoniën
  • Fanfares

Subsidiebedragen

We hebben dit fonds bewust als voorbeeld genoemd omdat het exemplarisch is voor veel soortgelijke fondsen.

Dit fonds verstrekt namelijk subsidiebedragen van € 500,- tot € 2.000,-. Subsidiebedragen die redelijk vaak voorkomen bij de iets kleinere fondsen.

Subsidiebedrag te klein voor de financiering van je project? Vraag dan financiële ondersteuning aan bij meerdere fondsen of subsidieverstrekkers.

Wel zijn er een aantal punten waarop je moet letten bij het benaderen van meerdere subsidieverstrekkers.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker