Subsidie voor culturele organisaties in Overijssel om te kunnen voldoen aan de coronavoorschriften

Dat de culturele sector hard getroffen is door de coronacrisis is algemeen bekend. Het verenigingsleven is vrijwel tot stilstand gekomen en ook de andere partijen in de sector, zoals musea en theaters, moeten maatregelen nemen om te kunnen inspelen op de anderhalve meter samenleving. Maar hoe financier je deze extra kosten door de coronacrisis, als je inkomsten al zijn weggevallen? Gelukkig waren er al een aantal initiatieven op landelijk niveau. Ook op plaatselijk en regionaal niveau worden er steeds meer subsidies en fondsen opengesteld om aan de culturele sector de helpende hand te bieden, zoals ook in Overijssel.

Subsidie voor investeringskosten om te kunnen inspelen op de anderhalvemetersamenleving

Koren, muziekverenigingen, podia, musea, theaters en andere organisaties binnen de culturele sector worden hard getroffen door de coronacrisis en zullen voorlopig moeten blijven inspelen op de anderhalvemetersamenleving.

Het verstrekkende fonds heeft daarom een subsidieregeling geopend voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis.

Een bijdrage is mogelijk voor investeringskosten van bijvoorbeeld podia, musea en verenigingen.

Denk aan investeringen voor de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten.

Waarvoor kun je zoal subsidie aanvragen
Je zou bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf van audiovisuele middelen of technische middelen om bijvoorbeeld de cultuurbeleving op afstand te vergroten of de aanschaf van applicaties om bijvoorbeeld het managen van bezoekersaantallen te kunnen regelen. Ook de aanschaf van specifieke schermen om de zangbeoefening op korte termijn mogelijk te maken en de extra kosten voor huur van een grotere repetitieruimte, vallen onder deze regeling.

Wie kan deze subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd (volgens inschrijving bij de Kamer van Koophandel), die voldoen aan de algemene richtlijnen van het fonds én die geconfronteerd worden met coronakosten.

Subsidiebedragen

De gevraagde bijdrage is minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro per aanvraag. Een eigen bijdrage in de investering is niet nodig. 

Je kunst als stichting of vereniging deze subsidie maximaal één keer aanvragen.

Aanvragen

Meer informatie, of direct deze subsidie aanvragen.

Dit is verder belangrijk om te weten
Je kunt de subsidie vrij makkelijk online aanvragen, waarbij je o.a. onderstaande vragen moet beantwoorden. Denk hier dus alvast over na:

 • De motivatie m.b.t. de beoogde investering die je wilt doen
 • Wat zijn de totale kosten van de investering
 • Welk bedrag wil je aanvragen
 • Wat is de beoogde aanschafdatum
 • In welke plaats/gemeente gaat de investering toegepast worden

Andere relevante subsidies en fondsen

Wanneer je een stichting of vereniging bent is het goed om je te realiseren dat je per definitie veelal maatschappelijk bezig bent, en/of het algemeen belang dient. Hierdoor zijn er voor stichtingen en verenigingen, óók in coronatijd, veel meer mogelijkheden dan je denkt. Een goed startpunt zijn in dat geval de maatschappelijke subsidies en fondsen.

Andere subsidies en fondsen, gerelateerd aan corona/COVID-19

 • Subsidie voorkomen en bestrijden huiselijk geweld en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes

  Internationale subsidie voor projecten gericht op vroegtijdige opsporing, preventie en bescherming van en/of steun aan vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers of potentiële slachtoffers...

 • Subsidie voor organisatoren van wisselende tentoonstellingen met liquiditeitsproblemen

  Subsidie voor organisatoren van wisselende tentoonstellingen / kunsthallen zonder eigen collectie die van belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of...

 • Subsidie voor musea met liquiditeitsproblemen

  Subsidie voor het in stand houden van publiektoegankelijke musea met liquiditeitsproblemen, of voor musea die liquiditeitsproblemen verwachten te krijgen. Het moet hierbij gaan om musea die...

 • Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebied

  Subsidie voor het opvangen van de toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. De subsidie kan o.a. verstrekt worden voor maatregelen om knelpunten in de toegenomen recreatiedruk in...

 • Subsidie voor horeca

  Subsidie voor het realiseren van energiezuinige en duurzame warmte terrassen om zo vanwege COVID-19 het buitenseizoen te verlengen. De subsidie kan worden verstrekt voor warmekussens inclusief...

 • Toon meer resultaten