Subsidie voor culturele organisaties in Overijssel om te kunnen voldoen aan de coronavoorschriften

Dat de culturele sector hard getroffen is door de coronacrisis is algemeen bekend. Het verenigingsleven is vrijwel tot stilstand gekomen en ook de andere partijen in de sector, zoals musea en theaters, moeten maatregelen nemen om te kunnen inspelen op de anderhalve meter samenleving. Maar hoe financier je deze extra kosten door de coronacrisis, als je inkomsten al zijn weggevallen? Gelukkig waren er al een aantal initiatieven op landelijk niveau. Ook op plaatselijk en regionaal niveau worden er steeds meer subsidies en fondsen opengesteld om aan de culturele sector de helpende hand te bieden, zoals ook in Overijssel.

Subsidie voor investeringskosten om te kunnen inspelen op de anderhalvemetersamenleving

Koren, muziekverenigingen, podia, musea, theaters en andere organisaties binnen de culturele sector worden hard getroffen door de coronacrisis en zullen voorlopig moeten blijven inspelen op de anderhalvemetersamenleving.

Het verstrekkende fonds heeft daarom een subsidieregeling geopend voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis.

Een bijdrage is mogelijk voor investeringskosten van bijvoorbeeld podia, musea en verenigingen.

Denk aan investeringen voor de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten.

Waarvoor kun je zoal subsidie aanvragen
Je zou bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf van audiovisuele middelen of technische middelen om bijvoorbeeld de cultuurbeleving op afstand te vergroten of de aanschaf van applicaties om bijvoorbeeld het managen van bezoekersaantallen te kunnen regelen. Ook de aanschaf van specifieke schermen om de zangbeoefening op korte termijn mogelijk te maken en de extra kosten voor huur van een grotere repetitieruimte, vallen onder deze regeling.

Wie kan deze subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd (volgens inschrijving bij de Kamer van Koophandel), die voldoen aan de algemene richtlijnen van het fonds én die geconfronteerd worden met coronakosten.

Subsidiebedragen

De gevraagde bijdrage is minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro per aanvraag. Een eigen bijdrage in de investering is niet nodig. 

Je kunst als stichting of vereniging deze subsidie maximaal één keer aanvragen.

Aanvragen

Meer informatie, of direct deze subsidie aanvragen.

Dit is verder belangrijk om te weten
Je kunt de subsidie vrij makkelijk online aanvragen, waarbij je o.a. onderstaande vragen moet beantwoorden. Denk hier dus alvast over na:

 • De motivatie m.b.t. de beoogde investering die je wilt doen
 • Wat zijn de totale kosten van de investering
 • Welk bedrag wil je aanvragen
 • Wat is de beoogde aanschafdatum
 • In welke plaats/gemeente gaat de investering toegepast worden

Andere relevante subsidies en fondsen

Wanneer je een stichting of vereniging bent is het goed om je te realiseren dat je per definitie veelal maatschappelijk bezig bent, en/of het algemeen belang dient. Hierdoor zijn er voor stichtingen en verenigingen, óók in coronatijd, veel meer mogelijkheden dan je denkt. Een goed startpunt zijn in dat geval de maatschappelijke subsidies en fondsen.

Andere subsidies en fondsen, gerelateerd aan corona/COVID-19

 • Subsidie zorgaanbieders om via extra banen continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te waarborgen

  Subsidie voor zorgaanbieders voor het creëeren van extra (corona)banen om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30...

 • Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

  Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het...

 • Subsidie voor stichtingen en verenigingen in verband met kosten corona

  Subsidie voor culturele stichtingen en verenigingen in de provincie Overijssel die worden geconfronteerd met coronakosten kunnen maximaal € 2.500 subsidie aanvragen voor investeringskosten als...

 • Subsidie voor lokale media

  Subsidie om het bestaande aanbod van lokale media dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis in stand te houden en om de lokale nieuwsvoorziening te versterken of aan te vullen door...

 • Subsidie voor concertzalen of poppodia

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te...

 • Toon meer resultaten