Subsidie voor cultuurparticipatie door ouderen

Culturele instellingen kunnen binnenkort in samenwerking met gemeenten subsidie aanvragen voor actieve cultuurparticipatie voor ouderen. Samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap staan hierbij centraal. De culturele instelling vraagt € 40.000,- subsidie aan, de gemeente matcht met een zelfde bedrag.

Over de subsidie

De subsidie richt zich op het verbeteren en stimuleren van de actieve cultuurparticipatie voor ouderen. Gemeenten en culturele instellingen werken hierbij samen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

De gemeente en culturele instelling doorlopen een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap centraal staan. Er zijn drie edities: 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Per editie doen er in principe vijf tot zeven steden mee.

Voor wie is deze subsidie

De subsidie richt zich op culturele instellingen en gemeenten (gezamenlijk).

Voorwaarden

Natuurlijk moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

  • Gemeenten komen met plan van aanpak waarin een ouderenproject van een culturele instelling is ingebed
  • Er moet sprake zijn van de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie
  • De culturele instelling bouwt met de gemeente aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
  • De resultaten van de inspanningen zijn te zien in een lokale manifestatie.

Subsidiebedragen

De culturele instelling vraagt € 40.000,- subsidie aan voor dit project bij het fonds.
De gemeente matcht met een zelfde bedrag, € 40.000,-, voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie.

Daarnaast zijn er nog aanvullende bijdragen mogelijk.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.