Subsidie voor maatschappelijk werk en reclassering

Ook ex-gedetineerden hebben recht op advies, opvang en begeleiding. Interessant is dat er naast de subsidie van de overheid ook private fondsen zijn die subsidie verstrekken aan organisaties en projecten die gericht zijn op mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden vervolgd. Interessante subsidie dus voor o.a. maatschappelijk werk, reclassering, etc.

Subsidie voor projecten gericht op mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden

Om je een idee te geven welke projecten zoal voor subsidie in aanmerking komen hebben we onderstaand een indicatieve opsomming weergegeven.

 • Voorlichting over of ten behoeve van (ex-)delinquenten
 • Opvang en begeleiding van ex-delinquenten
 • Woon- en werkprojecten die ten dienste staan van ex-delinquenten
 • Activiteiten en diensten ten behoeve van de relaties van mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden
 • Het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek op of in relatie tot het terrein van het reclasseringswerk
 • Het bevorderen van speciale deskundigheid van degenen die met het reclasseringswerk belast zijn
 • Preventie van delinquent gedrag
 • Bevordering van samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen reclasseringsorganisaties, vooral in Europees verband.

Voorwaarden

Uiteraard moet je subsidieaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Alleen voor organisaties of rechtspersonen, toekenning aan natuurlijke personen is uitgesloten
 • Over het algemeen wordt een subsidie slechts incidenteel verleend
 • Structurele zaken worden niet gefinancierd

Subsidie aanvragen

Ga naar de subsidie