Subsidie voor monumenten die een woonfunctie krijgen

Er is een nieuwe subsidie voor met als doel de restauratie van religieus of industrieel erfgoed met een (gedeeltelijke) herbestemming tot wonen, de Subsidieregeling restauratie en herbestemming cultureel erfgoed. Het gaat daarbij om restauratie in combinatie met herbestemming van industrieel en religieus erfgoed dat (gedeeltelijk) een woonbestemming krijgt.

Impuls werkgelegendheid

Met deze investering geeft het Rijk een impuls aan de regionale werkgelegenheid en draagt tegelijkertijd bij aan de instandhouding van cultureel erfgoed. Doel van de aanpak is het behoud van werkgelegenheid in de bouw met het oog op de economische crisis. Beide partijen kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak in combinatie met herbestemming, twee belangrijke speerpunten in de modernisering van het monumentenbeleid.

De 15 miljoen euro wordt ingezet voor restauratieprojecten van rijksmonumenten die uitvoeringsgereed zijn.