Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten én voor leerwerkplekken

Wanneer je de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland bent, of belast met met het beheer of het behoud hiervan, dan kun je vanaf 7 augustus tot 14 september hiervoor maximaal € 500.000 subsidie aanvragen. Interessant is dat je voor het creëren van een leerwerkplek ook € 15.000 subsidie kunt aanvragen.

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten NoordHolland 2017

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor de restauratie van een in Noord-Holland gelegen rijksmonument, orgel dat een rijksmonument is en zich bevindt in een publiekstoegankelijk gebouw. 
Ook kan er subsidie worden verstrekt voor het creëren van een leerwerkplek bij de restauratie van een rijksmonument bedoeld in het eerste lid voor een leerling in de restauratiebouwopleiding via de Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten (ROP).

Doelgroep

Onderstaande partijen kunnen de subsidie aanvragen.

  • De eigenaar van het rijksmonument
  • De natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het rijksmonument

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op een rijksmonument in de provincie Boord-Holland
  • Het rijksmonument moet publiekstoegankelijk zijn of dit door de restauratie worden
    • Het moet voor tenminste twee keer en tenminste zestien uur per maand voor het publiek toegankelijk zijn, of
    • Molens en schapenboeten moeten voor tenminste vier keer per jaar en tenminste 32 uur per jaar voor het publiek toegankelijk zijn

Subsidie

De subsidie voor de restauratie van een rijksmonument bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000,-.
De subsidie voor het creëren van een leerwerkplek bedraagt maximaal € 15.000,- per leerling.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.