Subsidie voor nieuwe producten, diensten en platforms in de journalistiek

Ben je actief in de journalistiek, óf ben je een toekomstige journalistiek startup, dan is deze populaire subsidieregeling op je lijf geschreven! Er is subsidie beschikbaar voor nieuwe producten, diensten, platforms of modellen om journalistieke informatie te produceren, te filteren, te distribueren, te verkopen of te presenteren. Per aanvraag is er maximaal € 100.000,- beschikbaar. Interessant is dat je eerst een globaal projectidee hoeft in te dienen. Pas als het fonds iets ziet in je projectidee hoef je veel tijd te investeren in een uitgebreide subsidieaanvraag.

Regeling Journalistieke Innovatie

Projecten komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze betrekking hebben op nieuwe producten, diensten, platforms of modellen om journalistieke informatie te produceren, te filteren, te distribueren, te verkopen of te presenteren.

De subsidieregeling wordt sterk overvraagd en kent een afwijzingspercentage van gemiddeld 93%. Om die reden verplicht het fonds je éérst een kort projectidee in te dienen, waarna een onafhankelijke expertcommissievertelt of zij potentie zien in het idee en het de moeite waard is om een subsidieaanvraag in te dienen.
Het advies van deze experts is vrijblijvend en heeft geen invloed op het uiteindelijke oordeel over de subsidieaanvraag. Je kunt dus ook uiteindelijk een subsidieaanvraag indienen bij een negatief idee van de projectidee.

Subsidie

Voor subsidieverlening is € 400.000,- beschikbaar.
Per aanvraag is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Er kan oor een hoger bedrag subsidie worden toegekend als de activiteiten naar het oordeel van het fonds  van
uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele persbedrijfstak.

Meer informatie

Regeling Journalistieke Innovatie