Subsidie voor oplossen ruimtelijke opgaven en maatschappelijke thema's

Er is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. In Stadslabs wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van ’stad-maken’. Een aanvraag kan worden ingediend door lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals.

Toepassing

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs.

Dit zijn lokaal verankerde initiatieven, gericht op het oplossen van actuele ruimtelijke opgaven. In Stadslabs wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van ’stad-maken’, waarbij nieuwe en meer traditionele stadmakers verschillende rollen en verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen.

Aanvragen subsidie

Stuur het voorstel uiterlijk 8 december 2015 in.

Deze Open Oproep is gericht op de doorontwikkeling en professionalisering van bestaande stadslabconcepten en het opzetten en experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals samen met lokale overheden, culturele instellingen en maatschappelijke partijen aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken. 

Meer informatie

Open Oproep Stadslab