Subsidie voor organisaties die zich bezig houden met filmeducatie

Voor organisaties die zich bezig houden met filmeducatie, inclusief filminstituten, filmarchief en -erfgoedinstellingen, festivals, filmclubs en andere organisaties actief in film- en mediawijsheid, is er een interessante Europese subsidiemogelijkheid. De subsidie kan maximaal 60% van de totale subsidieerbare kosten van de actie bedragen. De deadline is 2 maart 2017.

Over de subsidie

De subsidie is gebaseerde op de subsidieoproep Steun voor Filmeducatie (call 17-2016) van de Europese Commissie.

Deze steunmaatregel heeft als doel te zorgen voor meer publiek en interesse voor Europese audiovisuele werken en cinematografisch erfgoed. De focus ligt vooral op jong publiek.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie

  • Projecten die de samenwerking tussen initiatieven voor filmeducatie in Europa bevorderen, met als doel de efficiëntie en Europese dimensie van deze initiatieven te versterken en nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale middelen.
  • Projecten die de rol van films en audiovisuele werken in educatie vergroten, inclusief gecureerde catalogi van films.

Welke soort organisaties komen in aanmerking voor subsidie

  • Europese organisaties die zijn gevestigd in de EU of in één van de landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.
  • Organisaties die zich bezighouden met filmeducatie, inclusief filminstituten, filmarchief en -erfgoedinstellingen, festivals, filmclubs en andere organisaties actief in film- en mediawijsheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Subsidiebudget

Het totale gebudgetteerde bedrag voor deze oproep bedraagt 1,4 miljoen euro voor 2017. De subsidie kan maximaal 60% van de totale subsidieerbare kosten van de actie bedragen.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Op de website van het Uitvoerend Agentschap, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), kunt u de richtlijnen en bijlagen vinden. Vergeet ook de Expertgids (Expert Guide) niet. Hierin staan de criteria op basis waarvan de experts de aanvraag beoordelen.

Vraag advies
Europese subsidies kunnen lastig zijn. Overweeg je een aanvraag in te dienen dan kan het slim zijn om contact op met Andrea Posthuma of Bram Kranendonk bij Creative Europe Desk NL.