Subsidie voor podia en ensembles

Begint volgens jaar komt er een nieuwe subsidie beschikbaar om het verdienvermogen van middelgrote ensembles te vergroten en zo ook iets ten goede te veranderen aan de honoraria van musici. De subsidies worden verstrekt aan podia en ensembles voor het programmeren van concerten met grootschalig repertoire en voor de promotie van geselecteerde programma’s van ensembles in concertzalen.

Oorsprong

Het programma verdienvermogen ensembles komt voort uit een toezegging van zes ton die het Fonds heeft ontvangen uit de extra middelen die door (oud) minister Bussemaker in 2016 zijn uitgetrokken voor het onderwerp arbeidsvoorwaarden.

De opdracht aan het Fonds was erop gericht te stimuleren dat de vergoeding van musici bij ensembles kan verbeteren. Om dat mogelijk te maken is het nodig dat de balans tussen wat het kost om een concert te realiseren en wat het opbrengt verbetert, zodat de betrokken musici ook een redelijke beloning kunnen ontvangen.

Programma verdienvermogen ensembles

Het programma is in overleg met (vertegenwoordigers van) musici, ensembles, podia, brancheverenigingen en vakbond tot stand gekomen.

Doel is om de inkomsten die worden gegenereerd met concerten waar veel musici voor nodig zijn te vergroten, de publieke belangstelling te stimuleren en de samenwerking tussen podia en ensembles te verbeteren. Zodat het realiseren van concerten in middelgrote bezetting ook op langere termijn kan plaatsvinden op een manier die past binnen goed en verantwoordelijk opdracht- en werkgeverschap. 

De subsidies worden verstrekt aan podia en ensembles voor het programmeren van concerten met grootschalig repertoire en voor de promotie van geselecteerde programma’s van ensembles in concertzalen.

Verder worden de resultaten van het programma de komende tijd door het Fonds gemonitord in nauw overleg met de betrokken ensembles en podia. 

Begin 2018 van start

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Verwacht wordt dat de subsidie begin 2018 van start gaat.

Meer informatie

Programma Verdienvermogen Ensembles