Subsidie voor podiumkunstinstellingen en festivals

Leuk, leuk, leuk. Professionele podiumkunstinstellingen en organisatoren van festivals met een bovenlokaal publieksbereik kunnen tot 1 oktober subsidie aanvragen voor podiumkunstprojecten in Flevoland. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000, waarbij maximaal 50% van de projectkosten worden gesubsidieerd.

Over de subsidie

De subsidie heeft betrekking op professioneel uitgevoerde podiumkunstprojecten in Flevoland, met een bovenlokaal publieksbereik. De activiteit bereikt bezoekers uit meerdere Flevolandse gemeenten en trekt eventueel ook publiek uit andere provincies naar Flevoland.

Wie kan subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door professionele podiumkunstinstellingen en/of -festivals.

Voorwaarden

Subsidieaanvragen worden getoetst op onderstaande criteria:

  • Instap-criterium: aansluiting bij de identiteit van Flevoland
  • Artistieke kwaliteit
  • Cultureel ondernemerschap en professionaliteit
  • Het project heeft een bovenlokaal publieksbereik
  • De activiteit bereikt bezoekers uit meerdere Flevolandse gemeenten en trekt eventueel ook publiek uit andere provincies naar Flevoland
  • De activiteit vindt plaats in een gebied in Flevoland waar weinig (vergelijkbaar) aanbod is

Op een aantal van deze criteria zijn punten gekoppeld.

De uitgebreide voorwaarden en een toelichting op het gehanteerde puntensysteem kun je vinden vanaf pag. 1 van de bijlage.

Meer informatie

Ga naar de subsidie