Tot 28 oktober subsidie aanvragen voor cultuur en festivals

Organisaties en projecten op het gebied van cultuur en festivals opgelet. Tot 28 oktober kun je subsidie aanvragen voor iets grotere culturele producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival. De activiteiten moeten in Gelderland plaatsvinden, maar je hoeft hier niet zelf gevestigd te zijn. De subsidie bedraagt maximaal 75.000 euro, en kan online worden aangevraagd. Verder geven we je 5 tips waarop te letten bij je aanvraag én geven we je een lijstje met andere subsidiemogelijkheden.

Activiteiten

Er is subsidie beschikbaar voor artistieke producties op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur en op het gebied van beeldende kunst of vormgeving.
Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 75.000 euro.

5 tips waarop te letten bij je aanvraag

Je aanvraag zal beoordeeld worden op o.a. onderstaande punten, wees dus slim en zorg ervoor dat je hier aandacht aan besteed in je aanvraag.

 • Artistieke kwaliteit
  Besteed in je aanvraag aandacht aan de creativiteit en je artistieke vakmanschap
 • Regionale belang en zichtbaarheid
  Besteed in je aanvraag aandacht aan het feit dat je project op provinciale schaal voor Gelderland een voorbeeldfunctie heeft en voor zichtbaarheid van cultuur zorgt
 • Zorg dat de artistieke productie of het festival past bij de beoogde doelgroep
 • Geef aan hoe je bovenstaande doelgroep(en) weet te bereiken
 • Besteed aandacht aan cultureel ondernemerschap, o.a. door met realistische planningen, begrotingen en doelstellingen te werken door optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen

Punten bij elkaar sprokkelen

Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 100 punten toegekend.

De punten worden als volgt over de criteria verdeeld:

 • Maximaal 40 punten voor de artistieke kwaliteit
 • Maximaal 20 punten per criterium, voor het provinciaal belang. toegankelijkheid en cultureel ondernemerschap.

Aanvragen

Je kunt hier een professionele subsidieaanvraag aanmaken voor deze subsidie, incl. een projectplan, begroting en dekkingsplan.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 • Subsidie voor videogames

  Subsidie voor de ontwikkeling van een concept en een project voor een innovatief en creatief videospel waarin een verhaal wordt verteld dat is ontworpen voor commercieel gebruik voor pc's, consoles...

 • Subsidie herdenken tweede wereldoorlog

  In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan tweede wereldoorlog. Om dit te herdenken is er 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij met name om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke...

 • Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

  Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft...

 • Toon meer resultaten