Tot 28 oktober subsidie aanvragen voor cultuur en festivals

Organisaties en projecten op het gebied van cultuur en festivals opgelet. Tot 28 oktober kun je subsidie aanvragen voor iets grotere culturele producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival. De activiteiten moeten in Gelderland plaatsvinden, maar je hoeft hier niet zelf gevestigd te zijn. De subsidie bedraagt maximaal 75.000 euro, en kan online worden aangevraagd. Verder geven we je 5 tips waarop te letten bij je aanvraag én geven we je een lijstje met andere subsidiemogelijkheden.

Activiteiten

Er is subsidie beschikbaar voor artistieke producties op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur en op het gebied van beeldende kunst of vormgeving.
Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 75.000 euro.

5 tips waarop te letten bij je aanvraag

Je aanvraag zal beoordeeld worden op o.a. onderstaande punten, wees dus slim en zorg ervoor dat je hier aandacht aan besteed in je aanvraag.

 • Artistieke kwaliteit
  Besteed in je aanvraag aandacht aan de creativiteit en je artistieke vakmanschap
 • Regionale belang en zichtbaarheid
  Besteed in je aanvraag aandacht aan het feit dat je project op provinciale schaal voor Gelderland een voorbeeldfunctie heeft en voor zichtbaarheid van cultuur zorgt
 • Zorg dat de artistieke productie of het festival past bij de beoogde doelgroep
 • Geef aan hoe je bovenstaande doelgroep(en) weet te bereiken
 • Besteed aandacht aan cultureel ondernemerschap, o.a. door met realistische planningen, begrotingen en doelstellingen te werken door optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen

Punten bij elkaar sprokkelen

Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 100 punten toegekend.

De punten worden als volgt over de criteria verdeeld:

 • Maximaal 40 punten voor de artistieke kwaliteit
 • Maximaal 20 punten per criterium, voor het provinciaal belang. toegankelijkheid en cultureel ondernemerschap.

Aanvragen

Je kunt hier een professionele subsidieaanvraag aanmaken voor deze subsidie, incl. een projectplan, begroting en dekkingsplan.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Prijs voor aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media

  Stimuleringsprijs voor een jong/aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. De prijs bestaat uit € 3.500,- en een oorkonde. Het...

 • Subsidie voor jonge kunstenaars

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars om hun werk in positieve zin verder te verbeteren. Het fonds richt zich met name op jonge beeldende kunstenaar, maar in principe kunnen ook jonge...

 • Subsidie voor ontwerpers en organisaties op het gebied van zorg en welzijn

  Subsidie voor nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening om samen met...

 • Subsidie lokale publieke media

  Subsidie voor het in dienst nemen van nieuwe medewerkers door lokale publiek media, gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen en het verbeteren van de nieuwsvoorziening op...

 • Subsidie voor culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten

  Het verstrekken van incidentele subsidies aan culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in de stad Ede....

 • Toon meer resultaten