Vanaf 1 oktober subsidie aanvragen voor festivals en culturele producties

Wil je een artistieke productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media of literaire cultuur? Of organiseer je een erfgoedfestival? Dan kun je hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen. De subsidiebedragen zijn best wel relevant, en bedragen maximaal 75.000 euro. Je kunt nu alvast beginnen met de voorbereiding van je aanvraag.

Subsidie voor organisatoren en producten van artistieke producties en festivals

Organisatoren van grotere artistieke producties en festivals opgelet! Vanaf 1 oktober kun je een interessante subsidie aanvragen voor het organiseren van grote artistieke producties op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media, literaire cultuur, beeldende kunst of vormgeving. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor het organiseren cultuurfestivals of erfgoedfestivals. 

De activiteit moet van in Gelderland plaatsvinden en van provinciaal belang zijn, maar als organisator hoef je niet per se in deze provincie gevestigd te zijn.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur
 • Het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving
 • Het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. 

Punten verzamelen voor een positief advies

Deze subsidie werkt net even wat anders dan de meeste andere subsidies. Het is dus slim om vroegtijdig met de voorbereiding van je subsidieaanvraag te beginnen en bij je subsidieaanvraag voldoende aandacht te besteden aan onderstaande beoordelingscriterium. 

Je subsidieaanvraag zal door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld worden. Hierbij kun je voor onderstaande punten maximaal 100 punten halen. Om een positief advies van de adviescommissie te krijgen moet je aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn.

Artistieke kwaliteit
Je kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap
De minimale eis is 20 punten

Provinciale belang
Je kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in Gelderland
De minimale eis is 10 punten

Toegankelijkheid
Je kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt
De minimale eis is 10 punten

Cultureel ondernemerschap
je kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen
De minimale eis is 10 punten

Versterking van het culturele klimaat

Let er vooral op dat je project bijdraagt aan een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, toegankelijkheid en/of op het vlak van cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan.

Voorbeeld
De jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling indien de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, toegankelijkheid of cultureel ondernemerschap.

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 75.000 euro.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober en vanaf ongeveer volgende week zijn de aanvraagformulieren beschikbaar.

Tip: Begin nu alvast met de voorbereiding van je subsidieaanvraag
Het is verstanding nu alvast te beginnen met de voorbereiding van je subsidieaanvraag, zodat je voldoende aandacht kunt besteden aan de punten waarop je aanvraag beoordeeld zal worden: de artistieke kwaliteit, het provinciale belang, toegankelijkheid, cultureel ondernemerschap.
Daarnaast met je goed nadenken over de vraag hoe je project bijdraagt aan een versterking van het culturele klimaat.

Start met de voorbereiding van je subsidieaanvraag

Andere relevante subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

 • Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per organisatie/project, waarbij het...

 • Subsidie voor beeldende kunstenaars met een achtergrond als vluchteling

  Subsidie om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen. De subsidie bedraagt 19.000 euro, en is bestemd voor de...

 • Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000...

 • Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een...

 • Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedebouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 25,- per maand