Vanaf 1 oktober subsidie aanvragen voor festivals en culturele producties

Wil je een artistieke productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media of literaire cultuur? Of organiseer je een erfgoedfestival? Dan kun je hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen. De subsidiebedragen zijn best wel relevant, en bedragen maximaal 75.000 euro. Je kunt nu alvast beginnen met de voorbereiding van je aanvraag.

Subsidie voor organisatoren en producten van artistieke producties en festivals

Organisatoren van grotere artistieke producties en festivals opgelet! Vanaf 1 oktober kun je een interessante subsidie aanvragen voor het organiseren van grote artistieke producties op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media, literaire cultuur, beeldende kunst of vormgeving. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor het organiseren cultuurfestivals of erfgoedfestivals. 

De activiteit moet van in Gelderland plaatsvinden en van provinciaal belang zijn, maar als organisator hoef je niet per se in deze provincie gevestigd te zijn.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur
 • Het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving
 • Het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. 

Punten verzamelen voor een positief advies

Deze subsidie werkt net even wat anders dan de meeste andere subsidies. Het is dus slim om vroegtijdig met de voorbereiding van je subsidieaanvraag te beginnen en bij je subsidieaanvraag voldoende aandacht te besteden aan onderstaande beoordelingscriterium. 

Je subsidieaanvraag zal door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld worden. Hierbij kun je voor onderstaande punten maximaal 100 punten halen. Om een positief advies van de adviescommissie te krijgen moet je aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn.

Artistieke kwaliteit
Je kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap
De minimale eis is 20 punten

Provinciale belang
Je kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in Gelderland
De minimale eis is 10 punten

Toegankelijkheid
Je kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt
De minimale eis is 10 punten

Cultureel ondernemerschap
je kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen
De minimale eis is 10 punten

Versterking van het culturele klimaat

Let er vooral op dat je project bijdraagt aan een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, toegankelijkheid en/of op het vlak van cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan.

Voorbeeld
De jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling indien de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, toegankelijkheid of cultureel ondernemerschap.

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 75.000 euro.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober en vanaf ongeveer volgende week zijn de aanvraagformulieren beschikbaar.

Tip: Begin nu alvast met de voorbereiding van je subsidieaanvraag
Het is verstanding nu alvast te beginnen met de voorbereiding van je subsidieaanvraag, zodat je voldoende aandacht kunt besteden aan de punten waarop je aanvraag beoordeeld zal worden: de artistieke kwaliteit, het provinciale belang, toegankelijkheid, cultureel ondernemerschap.
Daarnaast met je goed nadenken over de vraag hoe je project bijdraagt aan een versterking van het culturele klimaat.

Start met de voorbereiding van je subsidieaanvraag

Andere relevante subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

 • Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

  Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft...

 • Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op bewust omgaan met water , recreatie, cultuurhistorie, educatie, natuur en kunst

  Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten. Interessant is...

 • Subsidie voor architecten, vormgevers en organisaties op het gebied van digitale cultuur

  Subsidie voor organisaties in de creatieve industrie, zoals architecten, vormgevers en organisaties op het gebied van digitale cultuur. Met deze subsidie kunnen organisaties in de creatieve...

 • Subsidie voor cultuur en festivals

  Subsidie voor iets grotere artistieke producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden...

 • Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca....

 • Toon meer resultaten