Nog beperkt subsidie beschikbaar voor culturele producties en festivals

Wees er snel bij want het beschikbare subsidieplafond is bijna bereikt! Je kunt namelijk bij deze subsidieverstrekker nog steeds subsidie aanvragen voor het organiseren van een culturele productie, of het organiseren van een festival in Gelderland. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000, waarbij er subsidiemogelijkheden zijn voor projecten op het gebied van o.a. festivals, beeldende kunst, muziek, theater, dans, film, vormgeving, nieuwe media en literaire cultuur.

Artistieke producties en festivals

Kort samengevat kun je, zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt, subsidie aanvragen voor een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur.

Ook zijn er nog subsidiemogelijkheden voor het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst of vormgeving, of bijvoorbeeld het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival.

Twee keer per jaar subsidie aanvragen, ook als natuurlijke persoon

Opvallend aan deze subsidie is dat, in afwijking van de algemene subsidieverordening, er ook subsidie kan worden verstrekt aan andere personen dan rechtspersonen.
Je hoeft dus niet perse een stichting zijn, en kunt de subsidie ook aanvragen als natuurlijke persoon.

Per kalenderjaar kun je maximaal twee subsidieaanvragen indienen, maar dat moet dan wel voor twee verschillende projecten zijn. Per artistieke productie of festival kan er namelijk één aanvraag worden ingediend.

Belangrijke punten voor je aanvraag

Om je aanvraag zo succesvol mogelijk te maken geven we je een aantal punten waarop je moet letten.

Let op de artistieke kwaliteit
Zorg dat je productie of het festival artistieke zeggingskracht heeft, getuigd van creativiteit en originaliteit, en mede tot stand komt door kunstenaars of uitvoerenden die beschikken over artistiek vakmanschap.

Besteed aandacht aan het regionale- en provinciale belang
Zorg dat je productie of festival op regionale schaal een voorbeeldfunctie heeft, en voor zichtbaarheid van cultuur zorgt.
Maak ook aannemelijk dat je productie of festival binnen drie jaar op provinciale schaal een voorbeeldfunctie.

Wees toegankelijk
Zorg dat je artistieke productie of festival past bij de beoogde doelgroep en dat je deze doelgroep ook kunt bereiken.

Denk als een culturele ondernemer
De subsidieverstrekker geeft aan het belangrijk te vinden dat je subsidieaanvraag blijk geeft van cultureel ondernemerschap. Wellicht heb je hier nog niet al te veel kaas van gegeten, maar zorg in ieder geval dat je werk maakt van een realistische doelstelling, planning en begroting. Daarnaast moet je de artistieke doelstelling kunnen bereiken met een optimale inzet van middelen.

Deze subsidiebedragen kun je aanvragen

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000.
We plaatsen hierbij wel één kanttekening bij, namelijk dat er nog een beperkt budget beschikbaar is.
Mocht je geïnteresseerd zijn dan moet je dus snel actie ondernemen.

Meer informatie of aanvragen

Meer informatie, of direct een subsidieaanvraag aanmaken (incl. projectplan, begroting en dekkingsplan).

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Internationale subsidie voor journalistiek

  Internationale subsidie en grote geldprijzen voor journalisten die de wereld veranderen met baanbrekende verhalen, en zo bijdragen aan menselijke waarden. als eerlijkheid, rechtvaardigheid, moed en...

 • Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie...

 • Subsidie voor professionele schrijvers en vertalers i.v.m. COVID-19

  Subsidie voor schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en vertalers in het Nederlands voor het uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelplan om in tijden van social distancing toch...

 • Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 • Subsidie voor projecten gericht op inclusieve media

  Subsidie voor vernieuwende projecten die erop gericht zijn dat iedereen in de samenleving gebruik kan maken van media. Het thema van deze oproep is "inclusief". Dat wil zeggen dat je project eraan...

 • Toon meer resultaten