Maatschappij en samenleving

Subsidie voor projecten gericht op de behoeften en rechten van kinderen die in een oorlogssituatie zijn geboren

Met de verschrikkingen van oorlogen ontstaat eveneens het probleem van de kinderen die tijdens deze oorlogen geboren worden. Soms zijn dit kinderen van wie de moeder inheems is en de vader gewoonlijk behoort tot een buitenlandse militair, gewapende groep of b.v. een vredesmacht. Deze kinderen worden vaak genegeerd door beleidsmakers, humanitaire hulp en hun gemeenschappen. Zij kunnen levenslang worden benadeeld en een psychologisch trauma oplopen. Gelukkig is er een internationaal fonds dat zich richt op het ondersteunen van projecten gericht op deze verwaarloosde slachtoffers. In dot artikel vertellen we hoe je subsidie kunt aanvragen voor een project gericht op deze vergeten groep kinderen.

Children Born of War (CBOW)

Ze hebben een naam, maar zijn in de praktijk vaak naamloos. Kinderen die tijdens de oorlog geboren worden uit een inlandse moeder en een vader die behoort tot een buitenlandse militair, gewapende groep of b.v. een vredesmacht. 

In vee gevallen zijn deze in de steek gelaten, gemolesteerd, verstoten door hun familie en gemeenschappen en genegeerd door de staat.

Deze kinderen worden vaak genegeerd door beleidsmakers, humanitaire hulp en hun gemeenschappen. Zij kunnen levenslang worden benadeeld en een psychologisch trauma oplopen.

Subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op het indienen van voorstellen door in aanmerking komende personen en organisaties die zich bezighouden met initiatieven voor deze "kinderen van de oorlog"

Gesubsidieerde activiteiten
Het fonds verstrekt subsidie voor op de volgende activiteiten 

  • Onderwijs- en opleidingsactiviteiten gericht op het bestrijden van stigmatisering en uitsluiting van kinderen geboren in de oorlog
  • Initiatieven gericht op kennisopbouw waaronder het verzamelen van gegevens en documentatie van leefomstandigheden en behandeling van kinderen geboren in de oorlog
  • Organisaties en personen die zich bezighouden met activiteiten die verband houden met het doel van het fonds

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt maximaal $ 10.000 per toegekende aanvraag.

Subsidie aanvragen

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen.