Subsidie voor verbouwing van bestaande ruimten naar een woonfunctie in de huursector

Het is voor de laatste keer mogelijk subsidie aan te vragen voor de herbestemming van panden. Via de Herbestemmingsregeling is 739.252 euro beschikbaar. Wanneer je geïnteresseerd bent kun je tussen 15 november en 31 december 2015 een subsidieaanvraag indienen. De subsidie richt zich op de herbestemming, functiewijziging en verbouwing van bestaande ruimten naar een woonfunctie in de huursector.

Toepassing

Met de Herbestemmingsregeling wil de provincie versneld de herbestemming, functiewijziging en verbouwing van bestaande ruimten naar een woonfunctie in de huursector mogelijk maken.

Wijziging subsidie

Op basis van de ervaringen van de eerste ronde is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Zo is de maximale subsidie per project bijgesteld van 200.000 naar 100.000 euro en wordt de subsidie nog specifieker ingezet op de meerkosten van een herbestemming.

Aanvalsplan Woningmarkt

Provinciale Staten van de provincie Friesland hebben eind 2013 2 miljoen euro gereserveerd voor de subsidiëring van herbestemmingsprojecten. Hiervoor is de Herbestemmingsregeling in het leven geroepen. De eerste ronde van de regeling was eind 2014. Voor een bedrag van 1.260.748 euro zijn 7 projecten beschikt.

De maatregel is onderdeel van het Aanvalsplan Woningmarkt. Via dit aanvalsplan investeert de provincie 60 miljoen euro in de Friese woningmarkt.

Meer informatie

Herbestemmingsregeling