Maatschappij en samenleving

Subsidiekansen voor zorginstellingen: Verbeter het welzijn van je cliënten

Fondswervingonline lid worden samen werven

Er is goed nieuws voor Nederlandse zorginstellingen die zich inzetten voor het welzijn van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en groepen ouderen met een langdurige zorgvraag. Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op welzijnsbevordering voor deze doelgroepen. Interessant is dat zorginstellingen maximaal drie jaar achter elkaar een subsidieaanvraag kunnen indienen. Ook een samenwerkingsverband van instellingen kan subsidie aanvragen.

Projecten gericht op het welzijn van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en groepen ouderen met een langdurige zorgvraag

Een vereniging die in heel Nederland actief is hoopt projecten gericht op het welzijn van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en groepen ouderen met een langdurige zorgvraag te ondersteunen. Bij voorkeur gaat het hierbij om projecten die een regionale en/of landelijke impact hebben.

Enkele voorbeelden van ondersteunde activiteiten zijn:

  • Realisatie van woonvoorzieningen voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Vernieuwing van speeltuinen om inclusief spelen mogelijk te maken
  • Aanschaf van ergonomisch meubilair en werktafels voor activiteitencentra
  • Bijdragen aan muziekfestivals, theaterprojecten en sportevenementen voor mensen met een beperking
  • Opzetten van zorgboerderijen en recreatiemogelijkheden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  • Renovatie van faciliteiten en inrichting van speciale ruimtes voor ontmoeting en activiteiten voor mensen met een beperking
  • Ondersteuning van scholen en organisaties die zich richten op het bieden van passend onderwijs en therapieën aan gehandicapte kinderen

Maximaal drie jaar achter elkaar subsidie 

Een instelling kan per jaar maximaal € 20.000 ontvangen, terwijl een samenwerkingsverband van instellingen tot € 40.000 kan krijgen. Dit is echter niet eenmalig; een instelling kan maximaal drie jaar achter elkaar een aanvraag indienen. In totaal heeft de verstrekker jaarlijks ongeveer € 162.000 beschikbaar voor subsidies.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet een project voldoen aan een aantal voorwaarden. Het moet bijvoorbeeld gericht zijn op welzijnsbevordering voor de eerder genoemde doelgroepen en bij voorkeur een regionale en/of landelijke uitstraling hebben. Het project kan niet volledig gefinancierd worden door andere bronnen, en er moet voldoende draagvlak en vertrouwen zijn in de uitvoering ervan. Het project moet ook duidelijk afgebakend zijn in de tijd met een maximale looptijd van drie jaar.

Bij de aanvraag moet een duidelijk doel en omvang worden aangegeven. Ook moet er een tekort blijken uit het dekkingsplan en moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van het fonds zich verhoudt tot bijdragen van andere financiers, fondsen, stichtingen en andere partijen.

Aanvragen

Meer informatie of direct een aanvraag indienen.