Subsidieoproepen gezondheidszorgonderzoek twee maanden verlengd

De COVID-19 uitbraak heeft grote gevolgen, ook voor de aanvraagprocedures bij verschillende subsidieverstrekkers. Ook een van de financiers van gezondheidsonderzoek heeft vandaag aangegeven dat de uitbraak van het coronavirus gevolgen heeft voor het proces rondom de subsidieaanvragen. Zo worden bijvoorbeeld de indieningstermijnen van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum vanaf 17 maart tot en met eind april  met 2 maanden verlengd. Onderstaand geven we je een overzicht van de meest relevante wijzigingen bij deze voor onderzoeks en zorgsector belangrijke subsidieverstrekker.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten tot 6 april zijn afgelast, het kan ook zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld.
Kijk voor de actuele datum op de agenda.

Subsidieaanvragen

Nieuwe subsidierondes van ZonMw gaan niet open tot 13 april. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt een eventueel aanvullend besluit.
De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum vanaf 17 maart tot en met eind april wordt met 2 maanden verlengd.
De indieningsdata worden zo snel als mogelijk aangepast. Houd voor de actuele indieningsdatum de subsidiekalender in de gaten.

Lopend onderzoek

De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen wordt met 3 maanden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd.

Subsidierondes in samenwerking met NWO

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.

Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

Alle interviewvergaderingen vanaf 17 maart tot en met eind april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

Uitzonderingen

De genoemde maatregelen gelden niet voor de volgende programma’s:

  • De deadline van 17 maart 2020 voor indiening subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd
  • De deadline van 7 april 2020 voor indiening subsidieoproep Veelbelovende zorg, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd
  • De oproep Inclusieversneller ZE&GG gaat zo spoedig als mogelijk open.

Actualiteit

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt door ZonMw besloten of de hierboven genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.