Subsidies voor creëren stageplaatsen MBO en HBO

Een veelvoorkomend probleem bij MBO en HBO opleidingen is het gebrek aan goede stageplaatsen. Je kunt nu subsidie aanvragen voor projecten die leiden tot meer stageplaatsen voor MBO en HBO studenten. Interessant is dat een brede doelgroep deze subsidie kan aanvragen, dus niet alleen onderwijsinstellingen.

Over de subsidie

Een interessante en gloednieuwe subsidie voor projecten die leiden tot meer stageplaatsen voor MBO en HBO studenten. 

Op projectbasis kunnen er subsidies worden verstrekt voor activiteiten die leiden tot stageplaatsen voor MBO en HBO studenten in deze regio.

Brede doelgroep kan deze subsidie aanvragen

Interessant is dat een brede doelgroep deze subsidie kan aanvragen. Zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke rechtspersoon kan deze subsidie aanvragen.

Er is bewust voor gekozen de doelgroep niet te zeer te beperken. Hierdoor kunnen rechtspersonen uit de verschillende hoeken van het werkveld, van onderwijsinstellingen tot MKB-bedrijven en samenwerkingsverbanden daartussen en onderling, mogelijk subsidie aanvragen.

Je hoeft dus niet een onderwijsinstelling zijn om deze subsidie aan te vragen. Ook een stichting, vereniging of bedrijf kan, al dan niet in samenwerking, een interessant project opzetten gericht op het realiseren van meer stageplaatsen.

Maximaal € 200.000 subsidie per project

De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000,00 en ten hoogste € 200.000,00.
Het subsidiebedrag per stageplaats bedraagt maximaal € 2.500,00.

Per student komt maximaal één stageplaats voor subsidie in aanmerking.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.