Super interessante subsidie voor Friese kunstenaars en ontwerpers

Dat in Friesland wonende- en werkende kunstenaars en ontwerpers er zeker niet altijd bekaaid van af komen blijkt wel uit deze subsidiemogelijkheid. Via dit fonds is er subsidie beschikbaar projecten van beeldende kunstenaar en ontwerpers, maar ook voor bijvoorbeeld boekuitgaven, tentoonstellingen en aankoop van kunst. Ook zijn er beurzen voor beeldende kunstenaars en ontwerpers.

Subsidie voor projecten op het gebied van kunst en cultuur

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor o.a. onderstaande activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur.

  • Artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers
  • Het mogelijk maken van boekuitgaven en andere uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen
  • Het mogelijk maken van tentoonstellingen en andere evenementen die beeldende kunst en ontwerpen als thema hebben
  • Het aankopen van bijzondere kunstwerken of ontwerpen die passen binnen de doelstelling van fonds, dan wel die op een andere wijze de doelstellingen van het fonds ondersteunen
  • Periodiek verlenen van een stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpen, alsmede het toekennen van een aanmoedigingsprijs

Fryslan boppe

Gezien de oorsprong van de oprichter van het fonds ligt de focus bij de subsidieaanvragen op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers.

Subsidie aanvragen

Ga naar de subsidie