Te gekke subsidie voor grote ideeën om de mode-industrie te transformeren

Zo eens in de zoveel tijd komen we als redactie een subsidie tegen waar we blij van worden. Dit is zo'n subsidie, omdat deze helpt de mode-industrie te transformeren, en de aangrijpende uitwassen zoals dwang- en kinderarbeid in de textiel industrie wil uitroeien. Bovendien zijn er subsidiemogelijkheden om circulaire mode en duurzamer katoen mogelijk te maken. De subsidies zijn bovendien zeer relevant te noemen, tot boven de 500.000 euro per project.

Uitroeien van dwangarbeid, betere arbeidsomstandigheden, circulaire mode en duurzaam katoen

Het verstrekkende fonds wil samenwerken met partners die grote ideeën hebben om de mode-industrie te transformeren. 

In grote lijnen komt het erop neer dat het fonds zich richt zich op het financieel ondersteunen van initiatieven op vier belangrijke gebieden:

 • Versnellen van duurzaam katoen
 • Verbeteren van arbeidsomstandigheden
 • Uitroeien van dwangarbeid
 • Het mogelijk maken van circulaire mode

Daarnaast financiert het fonds ook initiatieven om lokale gemeenschappen te versterken, o.a. via haar humanitaire partnerschap.

Meetbare verbeteringen in de textiel industrie waar je subsidie voor kunt aanvragen

Het uitgangspunt is dat je subsidieaanvraag zal bijdragen aan een meetbare verbetering in de textiel industrie (zogenaamde KPI's).
Deze verbetering kan liggen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, of het voorkomen van kinder- of dwangarbeid, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van het door meer modemerken gebruiken van duurzamer katoen.

Onderstaand hebben we een aantal meetbare verbeteringen voor je in kaart gebracht, waar je subsidieaanvraag mogelijk betrekking op zou kunnen hebben.

 • Meer (textiel)fabrieken die arbeidsomstandigheden verbeteren
 • Inspanningen om de werkomstandigheden voor vrouwen te verbeteren
 • Meer duurzaam geproduceerd katoen
 • Toename in gecertificeerde / geverifieerde katoenboeren
 • Toename aantal hectaren gebruikt voor duurzame katoenproductie
 • Verhoging van het netto landbouwinkomen (afhankelijk van regio) in vergelijking met conventionele boederijen
 • Toename van het aantal modemerken dat duurzaam katoen gebruikt
 • Meer vrouwen met een leiderschapsrol op boerderijen
 • Meer vrouwen en vrouwen opgeleid met levensvatbaar levensonderhoud
 • Meer overlevenden kinderarbeid en risico kinderen ingeschreven op school
 • Meer structuren op de plaats van productie om gedwongen- en kinderarbeid te voorkomen

Subsidie

De subsidies zijn meer dan relevant, en bedragen meer dan 100.000 euro per project.
Subsidies vanaf 500.000 euro worden door de raad van bestuur besproken.

Aanvragen

Contact opnemen met het fonds

Tijdsbestek vervolgstappen
De duur van elke fase hangt af van hoe complex je initiatief is en hoeveel geld je vraagt.
Het hele proces kan enkele weken tot enkele maanden duren.

Meer modemerken ondersteunen projecten

Er zijn trouwens meer modemerken die projecten ondersteunen in landen waar de producten van het modemerk worden gemaakt. Een ander modemerk verstrekt bijvoorbeeld financiële ondersteuning voor projecten waar de de focus ligt op het ondersteunen van educatie en ondernemerschap in o.a. Bangladesh, China, India, Peru en Vietnam. 

Bij dit fonds kan het bijvoorbeeld gaan om ondersteuning voor bedrijfsopleidingen voor kinderen en adolescenten, gericht op kennis en vaardigheden, om hun kansen te verbeteren om een ​​beroep te leren en een betere toekomst te krijgen.

Ook verstrekt dit fonds subsidies, leningen en opleiding voor lokale ondernemers, om meer kleine bedrijven in gemeenschappen te ontwikkelen en om lokale economieën te ontwikkelen.

Meer subsidies mode

Onderstaand nog een lijstje met actuele subsidies en fondsen op het gebied van mode, of bekijk bijvoorbeeld de subsidies en fondsen voor ontwikkelingswerk.

 • Subsidie voor projecten sociale gelijkheid en klimaatverandering

  Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders,...

 • Subsidie voor culturele organisaties en samenwerkingsverbanden

  Subsidie voor culturele organisaties en culturele samenwerkingsverbanden om een nieuwe impuls te geven aan het culturele aanbod en om ervoor te zorgen dat de culturele sector ondanks de...

 • Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. In 2020 is er € 1.200.000 euro...

 • Subsidie internationalisering creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Voor 2020 is er 750.000 euro...

 • Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken....

 • Toon meer resultaten