Tijdelijk subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven in Friesland tijdens de corona crisis

Voor kleine maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid tijdens de corona crisis vergroten is tijdelijk 500 euro per initiatief beschikbaar. Het gaat hierbij om kleine gebaren als blijk van medeeven, zoals het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Kleine maatschappelijke initiatieven

De subsidie is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Friesland, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten.
Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar.

Fonds voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

Het geld is afkomstig van een het Iepen Mienskipsfûns, een fonds. voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland.
Ook projecten gericht op bijvoorbeeld kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap kunnen uit dit fonds gesubsidieerd wordeb.

De subsidie vanuit dit fonds wordt via een tendersysteem verdeel onder de aanvragers. In 2020 worden drie tenders opengesteld. Van 20 april tot en met 14 mei 17.00 uur is de tweede subsidieronde van 2020 geopend voor aanvragen. 

Meer informatie

Iepen Mienskipsfûns

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand