Tip: Subsidie voor verbindende projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en de samenleving

Heb je een innovatief en verbindend projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en het samen met elkaar leven dan weten we een interessante subsidie voor je. Kernwoorden zijn bij deze subsidieverstrekker samen met elkaar leven, van elkaar leren en verbinden. Wanneer je actief bent in het onderwijs zou je subsidie kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe methode van lesgeven, wat in deze tijden redelijk actueel is. Maar als museum zou je ook subsidie kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen met maatschappelijk relevante thema's of het instandhouden van erfgoed. De maatschappelijke organisaties worden hierbij zeker niet vergeten. Zo kun je ook o.a. subsidie aanvragen voor de opvang en integratie van vluchtelingen en andere en vernieuwende vormen van mobiliteit.

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

Zoals we al hebben aangegeven zijn de kernwoorden zijn bij deze subsidieverstrekker samen met elkaar leven, van elkaar leren en verbinden, waarbij de je subsidieaanvraag duidelijke raakvlakken moet hebben met een van de onderstaande thema's.

Onderwijs
Hierbij is de subsidieverstrekker met name op zoek naar projecten die bijdragen aan veranderingen in het primair en voortgezet onderwijs. Je kunt hierbij denken aan nieuwe vormen van lesgeven, begeleiding van en onderwijs aan leerlingen met leermoeilijkheden en talenten maar het zou ook kunnen gaan om bijvoorbeeld een subsidieaanvraag voor aanvullende lesprogramma's.

Cultuur
Bijna vanzelfsprekend moet het hier gaan om activiteiten, projecten en organisaties die uiting en vorm geven aan cultuur. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een subsidieaanvraag van uitvoeringen van ensembles en koren, maar het zou ook kunnen gaan om een subsidieaanvraag door een museum voor een tentoonstelling over een maatschappelijk relevant thema. Ook zijn er subsidiemogelijkheden op het gebied van de instandhouding van erfgoed.

Maatschappelijk geïnspireerde projecten
Een belangrijk thema voor de subsidieverstrekker, mede vanwege haar christelijke achtergrond, is het met elkaar samen leven, de verbinding zoeken en zo je wilt rentmeesterschap. Binnen dit thema zou je bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor de opvang en integratie van vluchtelingen of andere en vernieuwende vormen van mobiliteit.

Let op deze punten bij je subsidieaanvraag

Voor een kansrijke subsidieaanvraag is het verstandig in ieder geval op onderstaande punten te letten.

  • Zorg ervoor dat het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen een duidelijke en inhoudelijke relatie heeft met onderwijs of cultuur, het samen met elkaar leven, samenwerken en waar mogelijk de verbinding zoeken
  • Maak duidelijk waarom je met jouw project een duidelijke verandering of verbetering kunt realiseren
  • Waarin is jouw project vernieuwend?
  • Zorg voor een ondernemende visie
  • Voor veel subsidieverstrekkers is het belangrijk dat er ook andere financiers bij het project betrokken zijn, deze subsidieverstrekker is hierop geen uitzondering
  • Transparantie is belangrijk, zowel bij je aanpak, aanvraag als rapportage, bijvoorbeeld over de gebruikte methode, de verwachte resultaten maar communiceer bijvoorbeeld ook tijdig als resultaten tussentijds anders dreigen te worden
  • Sta open voor daadwerkelijke samenwerking tussen de aanvrager, de subsidieverstrekker en haar netwerk

Subsidiebedragen

Het afgelopen boekjaar heeft het verstrekkende fonds ca. 650.000 euro beschikbaar gesteld.

Subsidie aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.