Tof! Subsidie om met kunst ruimte te creëren voor dialoog en verschillende perspectieven op de samenleving in Saoedi-Arabië

Wat een mooi initiatief! Tot 29 juli is er subsidie beschikbaar voor excellente culturele en artistieke initiatieven die verschillende perspectieven bieden op de samenleving in Saoedi-Arabië, en een genuanceerder beeld geeft van het land en zijn inwoners. Het verstrekkende fonds is hierbij met name op zoek naar initiatieven die laten zien hoe de kunst ruimte kan creëren voor dialoog en verschillende perspectieven op de samenleving. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 per projectaanvraag.

Met kunst ruimte creëren voor dialoog en verschillende perspectieven op de samenleving

In de internationale media biedt nieuws uit Saoedi-Arabië een beperkt beeld van het land en de diverse aspecten van zijn samenleving en gemeenschappen. De alledaagse of onconventionele verhalen worden vaak onopgemerkt of onverteld. Het fonds gelooft dat cultuur en kunst van een land een genuanceerder beeld geven van een plek en zijn mensen. In Saoedi-Arabië zijn er veel getalenteerde kunstenaars met creatieve ideeën die mensen op verschillende manieren kunnen helpen zichzelf en elkaar te begrijpen.

Met deze oproep wil het fonds dergelijke onafhankelijke kunstenaars en culturele beoefenaars uitnodigen om een nieuw perspectief op hun gemeenschap te geven, en om artistieke interpretaties van verhalen voor te stellen waarvan zij vinden dat ze meer aandacht nodig hebben. 

Het fonds moedigt baanbrekende culturele initiatieven van individuele kunstenaars, creatieve professionals, collectieven en culturele organisaties aan; vooral initiatieven die laten zien hoe de kunst ruimte kan creëren voor dialoog en verschillende perspectieven op de samenleving.

Voorwaarden

Het fonds wil met name onderstaande initiatieven ondersteunen:

  • Andere perspectieven aanbieden dan die gewoonlijk in de media worden getoond
  • De inclusie en participatie van vrouwen en minderheidsgroepen in de culturele scène bevorderen
  • Out-of-the-box-initiatieven van kunstenaars en culturele beoefenaars aanmoedigen die gemeenschappelijke (mis) opvattingen in hun samenlevingen herinterpreteren en ruimte creëren voor meerdere standpunten
  • Gemeenschappen stimuleren en inspireren om actief deel te nemen aan kunst, cultuur en samenleving
  • Ondervertegenwoordigde vertellingen tonen uit de respectieve landen

Het fonds wil iedereen uitdagen die geïnteresseerd is in deze oproep om innovatieve concepten te creëren die reflecteren op de Saoedische samenleving.

Subsidie

Per project is er een bedrag  van maximaal 20.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.