Tot 1 juli subsidie aanvragen voor maatschappelijke projecten in de regio Rijnmond

Ben je op zoek naar een subsidie of een fonds voor een maatschappelijk project in de regio Rijnmond dan kun je tot 1 juli een aanvraag tot maximaal 20.000 euro indienen bij een fonds met een imposante historie van 300 jaar. Hierna zal het fonds worden opgeheven, en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

Over het fonds

In juni 2020 is het 300 jaar geleden dat de naamgever van het fonds is ontstaan. Het fonds heeft laten bereiken dat het bereiken van deze imposante leeftijd een mooi moment is om de stichting te beëindigen. 

Wil je nog een aanvraag indienen bij dit mooie fonds dan kan dit tot uiterlijk 1 juli 2019.

Breed scala aan maatschappelijke activiteiten

Het fonds staat open voor een breed scala aan activiteiten in het Rijnmondgebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg. Het dient te gaan om projecten zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

 • De activiteit of het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen mag nog niet begonnen zijn
 • De aanvraag moet te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg
 • Het dient te gaan om projecten zonder winstoogmerk
 • Project of organisatie moet gevestigd zijn in de regio Rijnmond

Restricties

Verzoeken, voortkomend uit een politieke of religieuze organisatie, moeten toegankelijk zijn voor alle Rijnmonders (dus ongeacht gezindheid deelnemer).

Werkgebied

Regio Rijnmond.

Subsidie

Maximaal € 20.000,-.

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke activiteiten in Zuid-Holland

Bovenstaande fonds niet relevant voor je? In dat geval is het goed om te weten dat er nog ca. 500 andere subsidies en fondsen zijn voor maatschappelijke organisaties en projecten in Zuid-Holland.

Onderstaand alvast een lijstje met andere subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke organisaties en projecten in Zuid-Holland.

 • Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

  Het financieel ondersteunen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen....

 • Subsidie voor noodhulpbureaus

  Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie jeugdbescherming en jeugdhulpverlening

  Financiële ondersteuning van organisaties werkzaam op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in Rotterdam en directe omgeving. Aanvragers kunnen o.a. actief zijn als buurt- en...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor nationale en internationale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, maatschappij en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor projecten over de hele wereld. In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten binnen de gezondheidzorg, het onderwijs en de samenleving. In het buitenlands richt het fonds...

 • Toon meer resultaten