Tot 1 juli subsidie aanvragen voor maatschappelijke projecten in de regio Rijnmond

Ben je op zoek naar een subsidie of een fonds voor een maatschappelijk project in de regio Rijnmond dan kun je tot 1 juli een aanvraag tot maximaal 20.000 euro indienen bij een fonds met een imposante historie van 300 jaar. Hierna zal het fonds worden opgeheven, en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

Over het fonds

In juni 2020 is het 300 jaar geleden dat de naamgever van het fonds is ontstaan. Het fonds heeft laten bereiken dat het bereiken van deze imposante leeftijd een mooi moment is om de stichting te beëindigen. 

Wil je nog een aanvraag indienen bij dit mooie fonds dan kan dit tot uiterlijk 1 juli 2019.

Breed scala aan maatschappelijke activiteiten

Het fonds staat open voor een breed scala aan activiteiten in het Rijnmondgebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg. Het dient te gaan om projecten zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

 • De activiteit of het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen mag nog niet begonnen zijn
 • De aanvraag moet te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg
 • Het dient te gaan om projecten zonder winstoogmerk
 • Project of organisatie moet gevestigd zijn in de regio Rijnmond

Restricties

Verzoeken, voortkomend uit een politieke of religieuze organisatie, moeten toegankelijk zijn voor alle Rijnmonders (dus ongeacht gezindheid deelnemer).

Werkgebied

Regio Rijnmond.

Subsidie

Maximaal € 20.000,-.

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke activiteiten in Zuid-Holland

Bovenstaande fonds niet relevant voor je? In dat geval is het goed om te weten dat er nog ca. 500 andere subsidies en fondsen zijn voor maatschappelijke organisaties en projecten in Zuid-Holland.

Onderstaand alvast een lijstje met andere subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke organisaties en projecten in Zuid-Holland.

 • Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen,...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt of een betere samenleving

  Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een...

 • Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

  Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven....

 • Subsidie voor sociaal zwakkeren, mensen en dieren in nood en culturele activiteiten

  Het financieel ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties ondersteuning van culturele activiteiten....

 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je...

 • Toon meer resultaten