Tot 1 juli subsidie aanvragen voor maatschappelijke projecten in de regio Rijnmond

Ben je op zoek naar een subsidie of een fonds voor een maatschappelijk project in de regio Rijnmond dan kun je tot 1 juli een aanvraag tot maximaal 20.000 euro indienen bij een fonds met een imposante historie van 300 jaar. Hierna zal het fonds worden opgeheven, en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

Over het fonds

In juni 2020 is het 300 jaar geleden dat de naamgever van het fonds is ontstaan. Het fonds heeft laten bereiken dat het bereiken van deze imposante leeftijd een mooi moment is om de stichting te beëindigen. 

Wil je nog een aanvraag indienen bij dit mooie fonds dan kan dit tot uiterlijk 1 juli 2019.

Breed scala aan maatschappelijke activiteiten

Het fonds staat open voor een breed scala aan activiteiten in het Rijnmondgebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg. Het dient te gaan om projecten zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

 • De activiteit of het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen mag nog niet begonnen zijn
 • De aanvraag moet te maken hebben met educatie, sociaal culturele vorming, hulpverlening of zorg
 • Het dient te gaan om projecten zonder winstoogmerk
 • Project of organisatie moet gevestigd zijn in de regio Rijnmond

Restricties

Verzoeken, voortkomend uit een politieke of religieuze organisatie, moeten toegankelijk zijn voor alle Rijnmonders (dus ongeacht gezindheid deelnemer).

Werkgebied

Regio Rijnmond.

Subsidie

Maximaal € 20.000,-.

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke activiteiten in Zuid-Holland

Bovenstaande fonds niet relevant voor je? In dat geval is het goed om te weten dat er nog ca. 500 andere subsidies en fondsen zijn voor maatschappelijke organisaties en projecten in Zuid-Holland.

Onderstaand alvast een lijstje met andere subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke organisaties en projecten in Zuid-Holland.

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Financiële ondersteuning voor rotterdammers

  Financiële ondersteuning van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden....

 • Subsidie voor de homo en LHBTI-emancipatie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die de LHBTI-emancipatie in Nederland bevorderen, waarbij LHBTI een verzamelnaam is voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en...

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor o.a. projecten gericht op milieu, mensenrechten en rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht

  Financieel ondersteunen van initiatieven gericht op rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht, behoud en verbetering van het milieu, naleving van mensenrechten en respectvol omgaan van...

 • Toon meer resultaten