Tot 1 juni subsidie aanvragen door fotografen

Nederlands fotografen opgelet! Je kunt tot 1 juli subsidie aanvragen voor een professioneel opgezet fotografisch project met een sociale en documentaire inhoud. Met de subsidie kun je als fotograaf bijvoorbeeld naar andere werelddelen reizen, of een kleinschalig project op eigen bodem voltooien. 

Met steun van het fonds naar andere werelddelen reizen

Het verstrekkende fonds is opgericht om de documentaire fotografie te steunen.

Het fonds helpt fotografen de ruimte te nemen voor zelfstandig onderzoek en gunt hen de tijd om naar bevind van zaken hun project uit te voeren en te voltooien.

Het Fonds stelt natuurlijk op zijn beurt eisen aan opzet en uitvoering. Sommige fotografen kunnen zo met steun van het fonds naar andere werelddelen reizen en anderen een kleinschalig project op eigen bodem voltooien.

De ene keer krijgt een fotograaf met een al lang gevestigde reputatie subsidie, een andere keer gaat het om nieuw talent. 

Voorwaarden

Een projectvoorstelvoor een subsidieaanvraag, moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Een professioneel opgezet fotografisch project
 • Met een sociale en documentaire inhoud
 • Dat tijdrovend van aard is en/of anderszins inspanningen vraagt

Aanvragen

Tot uiterlijk 1 juni kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt hier starten met het maken van een subsidieaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van fotografie

Naast bovenstaande fonds zijn er nog honderden andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur.
Onderstaand alvast een overzicht met een aantal relevante subsidies en fondsen.

 • Internationale prijs voor fotografen: fotografie over klimaatverandering

  Initiatief dat fotografen wereldwijd oproept om de kracht van mensenrechten vast te leggen in hun afbeeldingen, specifiek in relatie tot klimaatverandering. Alle fotografie moet gerelateerd zijn aan...
 • Fotografiebeurzen voor Vrouwelijke en Non-Binaire Documentairefotografen

  Beurzen van $5.000 ter ondersteuning van fotografieprojecten van vrouwelijke, non-binaire, transgender en interseksuele documentairefotografen. Deze beurzen zijn bedoeld voor nieuwe of lopende...
 • Subsidie voor uitzonderlijke culturele projecten, gericht op een groot publiek

  Financiële ondersteuning van uitzonderlijke culturele projecten. Ondersteuning in de vorm van een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten, om zo extra te...
 • Subsidie voor met name projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn om de kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren en/of te vergroten. Hierbij kan het kan projecten op het...
 • Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschrift-journalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en...
 • Toon meer resultaten