Tot 1 juni subsidie aanvragen door fotografen

Nederlands fotografen opgelet! Je kunt tot 1 juli subsidie aanvragen voor een professioneel opgezet fotografisch project met een sociale en documentaire inhoud. Met de subsidie kun je als fotograaf bijvoorbeeld naar andere werelddelen reizen, of een kleinschalig project op eigen bodem voltooien. 

Met steun van het fonds naar andere werelddelen reizen

Het verstrekkende fonds is opgericht om de documentaire fotografie te steunen.

Het fonds helpt fotografen de ruimte te nemen voor zelfstandig onderzoek en gunt hen de tijd om naar bevind van zaken hun project uit te voeren en te voltooien.

Het Fonds stelt natuurlijk op zijn beurt eisen aan opzet en uitvoering. Sommige fotografen kunnen zo met steun van het fonds naar andere werelddelen reizen en anderen een kleinschalig project op eigen bodem voltooien.

De ene keer krijgt een fotograaf met een al lang gevestigde reputatie subsidie, een andere keer gaat het om nieuw talent. 

Voorwaarden

Een projectvoorstelvoor een subsidieaanvraag, moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Een professioneel opgezet fotografisch project
 • Met een sociale en documentaire inhoud
 • Dat tijdrovend van aard is en/of anderszins inspanningen vraagt

Aanvragen

Tot uiterlijk 1 juni kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt hier starten met het maken van een subsidieaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van fotografie

Naast bovenstaande fonds zijn er nog honderden andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur.
Onderstaand alvast een overzicht met een aantal relevante subsidies en fondsen.

 • Subsidie gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op bevordering van nieuwste en vernieuwende kunst, met de nadruk op fotografie en video. Het fonds staat open voor kunstenaars met een zekere reputatie...

 • Subsidie publicaties beeldende kunst en documentaire fotografie

  Financieel ondersteunen van studies waarin de beeldende kunst als bron wordt gebruikt voor historisch onderzoek of in een breder historisch kader wordt geplaatst en het financieel ondersteunen van...

 • Subsidie voor documentaire fotografie

  Financiële ondersteuning van de documentaire fotografie om zo fotografen de tijd te geven voor onderzoek waarna ze het project kunnen uitvoeren en voltooien. Zowel voor gevestigde fotografen als...

 • Subsidie voor culturele instellingen, aankomende scenarioschrijvers en afgestudeerden in het film- en audiovisuele vak

  Financiële ondersteuning aan niet commerciële culturele instellingen en opkomend talent uit het film, audiovisueel en muziekvak....

 • Subsidie voor kunstenaar die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben

  Subsidie voor kunstenaars, waaronder wordt verstaan: iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van de schilder-, teken- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, kunst in de...

 • Subsidie voor cultuur en culturele projecten, zowel theater als beeldende kunst

  Financieel ondersteunen van cultuur en culturele projecten. Zowel theater, beeldende kunst , meer in het bijzonder film en fotografie....

 • Subsidie voor Nederlandse fotografie

  Subsidie voor het bevorderen van de Nederlandse fotografie door het instand houden van een Nederland fotomuseum....

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten, culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens &...

 • Subsidie voor vernieuwende beeldende kunst

  Financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de fotografie....

 • Subsidie om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken

  Fonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te...