Tot 17 november subsidie aanvragen voor projecten gericht op ontwerpers, illustratoren, fotografen of beeldende kunstenaars

Je kunt tot 17 november a.s. subsidie aanvragen voor sociale, culturele en educatieve projecten die gericht zijn op beeldmakers zoals ontwerpers, illustratoren, fotografen en/of beeldende kunstenaars. De subsidie kan ook worden aangevraagd door onderwijsinstellingen de zich op deze doelgroep richten. 

Projecten met toegevoegde waarde voor ontwerpers, illustratoren, fotografen en beeldende kunstenaars

De subsidie is bestemd voor organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.
Daarnaast kan de subsidie worden aangevraagd door onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

 

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De doelgroep moet binnen de relevante disciplines vallen, te weten: ontwerp, illustratie, fotografie en/of beeldende kunst
 • Voorzie de aanvraag van een inhoudelijke onderbouwing waarom het project of de organisatie relevant is voor deze doelgroep(en)
 • Bij aanvragen boven de €5000,- ziet het fonds graag dat een substantieel deel van de begroting van het project wordt gedekt door financiering/bijdragen uit andere bron(nen)

Aanvragen

Je kunt hier een subsidieaanvraag aanmaken

Meesturen

 • Projectplan
  • Wat houdt het project in, wat is de achtergrond?
  • Wat is de doelstelling van het project?
  • Voor welke doelgroep is het project relevant?
  • Wat is het belang van het project voor de doelgroep en/of het vakgebied?
  • Is er een communicatieplan? (indien van toepassing)
 • Planning (max. 1 A4)
  • Geef een realistisch en zo ver mogelijk uitgewerkt tijdsplan van het project
  • Wat is het verwachte verloop?
  • Met welke concrete data moet rekening worden gehouden?
 • Begroting en dekkingsplan (max. 2 A4)
  • Geef een realistische, sluitende begroting van het project in tabelvorm

Let op
De bijlagen moet je als één PDF document meesturen met de aanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

 • Subsidie voor goede doelen en projecten

  Subsidie voor goede doelen en projecten op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, jeugd- en ouderenzorg, alsmede de ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten. Ook...
 • Subsidie voor projecten gericht op het IJsselmeer en de IJsselmeerkust

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest...
 • Internationale prijs voor fotografen: fotografie over klimaatverandering

  Initiatief dat fotografen wereldwijd oproept om de kracht van mensenrechten vast te leggen in hun afbeeldingen, specifiek in relatie tot klimaatverandering. Alle fotografie moet gerelateerd zijn aan...
 • Subsidie voor muzikale talenten en muziekscholen

  Financieel ondersteunen van aankomend muzikaal talent, o.a. door studiebeurzen te verstrekken, middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van muziekinstrumenten en ondersteuning te bieden bij...
 • Subsidie voor o.a. het algemeen belang, acute zorg, medicijnen, bescherming van natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidies voor organisaties en projecten die bijdragen aan het algemene belang van de samenleving, zoals cultuur, levensbeschouwing, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, en andere doelen van algemeen...
 • Toon meer resultaten