Arbeid en werkgelegenheid

Tot 1 september subsidie voor projecten arbeidsmarkt en betere samenleving

Tot 1 september kun je subsidie aanvragen voor projecten gericht op het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt, of projecten gericht op een betere samenleving. Waar het eigenlijk op neer komt is dat je subsidie kunt aanvragen voor projecten gericht op het voorkomen van uitsluiting van (groepen) mensen. Zo zijn er subsidiemogelijkheden voor (re-)integratieprojecten, maar ook voor sociale integratie, toegang tot huisvesting en betrokkenheid bij de maatschappij.

Waar kun je subsidie voor aanvragen

Het fonds kent twee hoofdthema's en zes subthema's. Wil je een kansrijke subsidieaanvraag indienen dat moet je aanvraag in ieder geval raakvlakken hebben met een van onderstaande thema's.

Bevordering toegang tot de arbeidsmarkt

  • Integratie door middel van werk
  • Training en kwalificatie
  • Re-integratie projecten

Bouwen van een betere samenleving

  • Jeugd en maatschappelijke betrokkenheid
  • Sociale integratie
  • Toegang tot huisvesting

Wie kan er zoal subsidie aanvragen

Subsidiemogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor jeugdverenigingen, buitenschoolse activiteiten en huiswerkscholen, wijkverenigingen, ondernemingen voor aangepast werk, ondernemingen in de sociale economie enz.

Voorwaarden

Als aanvragende organisatie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je organisatie een beperkte omvang hebben, geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken, met uitzondering van organisaties in de sociale economie.

Het fonds financiert geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten,) en ook geen individuele projecten. Daarnaast kunnen projecten voor de doelgroep met een medische achtergrond of voor gehandicapten alleen in aanmerking als het project tot directe toegang tot de arbeidsmarkt leidt.

Overigens is het ook even handig om te vermelden dat het fonds géen tijdelijke projecten financiert, zoals tentoonstellingen en manifestaties, ook niet als die gericht zijn op op solidariteit of op de inschakeling op de arbeidsmarkt.

Aanvragen

Als je jezelf of je project in bovenstaande omschrijving herkent is het wel handig om te weten dat enige spoed gewenst is.
Je kunt namelijk tot 1 september a.s. subsidie aanvragen, via een standaard aanvraagformulier (zie links).

Ga naar de subsidieverstrekker