Arbeid en werkgelegenheid

Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

In vrijwel alle sectoren is tegenwoordig een schrikbarend tekort aan personeel. Toch zijn er helaas nog altijd grote groepen mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt daarom subsidie aanvragen voor maatschappelijke projecten gericht op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen, mensen met een psychische kwetsbaarheid of bijvoorbeeld jongeren met ernstige gedragsproblemen. Maar je project zou ook betrekking kunnen hebben op bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters, mensen met een migratieachtergrond of vluchtelingen. Het totale budget van het verstrekkende fonds is aanzienlijk groter, maar per jaar is er ca. € 4.393.000 subsidie beschikbaar deze maatschappelijke projecten. In dit artikel werken we een aantal subsidiemogelijkheden voor je uit voor voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt.

Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Het fonds subsidieert op een breed terrein maatschappelijke projecten die betrekking hebben op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
We hebben voor dit artikel een aantal subsidiemogelijkheden voor je uitgewerkt.

Werk boven uitkering
Voor activering en arbeidsparticipatie heeft het fonds een participatieladder ontwikkeld.

Iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt begint bijvoorbeeld op de "trede 1 van de participatieladder: geïsoleerd", om vervolgens hopelijk op de hoogste trede van de participatieladder te komen: "trede 6: betaald werk".

 1. Geïsoleerd
 2. Sociale contacten buitenshuis
 3. Deelname georganiseerde activiteiten
 4. Onbetaald werk
 5. Betaald werk met ondersteuning
 6. Betaald werk

Via het fonds kun je subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op trede 5 en 6 van de participatieladder: arbeidstoeleiding tot betaald werk met ondersteuning en betaald werk.

Arbeidsparticipatie vanuit de zorg
Voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg zijn er ook subsidiemogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden om mensen met een fysieke of verstandelijke beperkingen, een psychische kwetsbaarheid of jongeren met ernstige gedragsproblemen naar de arbeidsmarkt te leiden.

Behalen startkwalificatie, herintreding tot de arbeidsmarkt en/of behoud van werk via onderwijs
Nog steeds zijn er groepen schoolverlaters, risicojongeren en "oudere" voortijdige schoolverlaters en volwassenen zonder een een startkwalificatie. 

Via het fonds kun je subsidie aanvragen voor:

 • Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters voor wie betaald werk pas op termijn haalbaar is
 • Voortijdig schoolverlaters: projecten die ertoe bijdragen dat risicojongeren die al zijn uitgevallen van school toch een startkwalificatie voor toetreding tot de arbeidsmarkt behalen
 • Anders leren: onderwijstrajecten voor volwassenen die rechtstreeks leiden tot herintreding tot de arbeidsmarkt en/of het behoud van werk

Inburgering en participatie van o.a. mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen
Je kunt subsidie aanvragen voor twee belangrijke doelgroepen met bijbehorende kenmerkende problematiek:

 • Mensen met een migratieachtergrond (jongeren, mannen, vrouwen).
  Belangrijkste doelstelling van een eventueel project moet zijn het verwerven van een startkwalificatie voor deze doelgroep.
  Hierbij komen aan de orde: wegwerken van een taalachterstand, wennen aan de cultuur op de werkvloer, begeleiding bij schuldenproblematiek, empowerment, etc. Dikwijls is er ook sprake van het ontbreken van een startkwalificatie
 • Vluchtelingen.
  Hierbij moet het gaan om projecten voor vluchtelingen die in Nederland niet kunnen en mogen werken op hun niveau als gevolg van tal van belemmeringen waaronder cultuur, taal en niet verwerkte traumatische ervaringen

Naast bovengenoemde mogelijkheden zijn er ook nog mogelijkheden op het gebied van reclassering en onderzoek.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het project kent een duidelijke doelstelling en doelgroep en is afgebakend in de tijd tot maximaal 2 jaar
 • De aanvraag moet minimaal drie maanden voor aanvang van het project zijn ingediend
 • Je project heeft een duidelijke relatie met de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie in Nederland
 • Je kunt aantonen of aannemelijk maken dat uw project in een behoefte voorziet en vernieuwend is
 • Voor je project zijn geen reguliere budgetten beschikbaar (bijvoorbeeld re-integratieactiviteiten)
 • Je bent een rechtspersoon
 • Het project kent een duidelijke doelstelling en doelgroep en is afgebakend in de tijd tot maximaal 2 jaar

Subsidie

He totale budget van het fonds is aanzienlijk hoger, maar het laatste boekjaar had het fonds ca. € 4.393.000 subsidie beschikbaar voor maatschappelijke projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt, waaronder dus de subsidiemogelijkheden die we bovenstaand voor je hebben uitgewerkt.

Wanneer kun je deze subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie het hele jaar door aanvragen.
Het fonds vergadert ca. zes keer per jaar over de ontvangen aanvragen. Mocht je aanvraag versturen na een vergaderdatum dan zal je aanvraag automatisch behandeld worden tijdens de volgende vergaderdatum.

Hoe kun je deze subsidie aanvragen

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van werk

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen voor (maatschappelijke)projecten die gericht zijn op werk.
Onderstaand alvast een overzicht.

Gerelateerde fondsen en subsidies