25.000 euro subsidie voor behoud kennis binnen je bedrijf

Vanaf 2 maart kun je als MKB bedrijf subsidie aanvragen om de kennis en vaardigheden van je werknemers te behouden en verder te vergroten. Zo kun je subsidie aanvragen om de scholingsbehoefte in kaart te brengen, voor het creëren van praktijkwerkplaatsen, maar ook bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een manier om de medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

  • Het maken van een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de organisatie
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de organisatie
  • Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen
  • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700
  • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden
  • Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten

Subsidie

Je kut maximaal € 25.000 subsidie aanvragen.
Ben je een landbouwbedrijf dan kun je geldt een maximum van € 20.000.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 2 maart a.s. aanvragen.