Tot 30 juni subsidie aanvragen voor o.a. duurzaamheid en blijvende werkgelegenheid

Jeugdverenigingen, buitenschoolse activiteiten en huiswerkscholen, wijkverenigingen, ondernemingen voor aangepast werk, ondernemingen in de sociale economie enz. kunnen tot 30 juni subsidie aanvragen voor name projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen en bouwen aan een betere samenleving. 

Over de subsidie

Tot 30 juni 2019 is het weer mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen die past bij de twee thema’s en de 6 subdoelen die het verstrekkende fonds ondersteund.

De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen

  • Integratie door middel van werk
  • Training en kwalificaties
  • Re-integratie projecten

Het bouwen aan een betere samenleving

  • Betrokkenheid bij de maatschappij
  • Sociale integratie
  • Toegang tot huisvesting
  • Daarnaast zijn er een aantal selectiecriteria waarop elk project wordt getoetst.

Voor wie is de subsidie interessant

De subsidie is bestemd voor organisaties met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken, met uitzondering van organisaties in de sociale economie.
Enkele voorbeelden: jeugdverenigingen, buitenschoolse activiteiten en huiswerkscholen, wijkverenigingen, ondernemingen voor aangepast werk, ondernemingen in de sociale economie enz.

Projecten voor met een medische achtergrond, of gericht op gehandicapten, komen alleen in aanmerking als het project tot directe toegang tot de arbeidsmarkt leidt.

Het fonds financiert overigens geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten,) en ook geen individuele projecten van privé personen.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.