Tot 15 januari 2020 subsidie aanvragen voor amateurkunst en erfgoed in Groningen

De eerste twee sluitingsdata voor het aanvragen van subsidie voor organisaties of projecten op het gebied van amateurkunst of erfgoed in de provincie Groningen zijn bekend gemaakt. De subsidie is o.a. gericht op het stimuleren van de actieve deelname aan culturele activiteiten, presentatie van erfgoed en het stimuleren van innovatie en publieksbereik. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2020 en 15 maart 2020.

Regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed

De subsidieregeling richt zich op het stimuleren van regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed in de provincie Groningen, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Participatie
  Actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Presentatie van het Groninger erfgoed
 • Publieksbereik
 • Innovatie
  Nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan
 • (Inter)nationale en regionale samenwerking
 • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

Subsidie

Je kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • De maximale subsidie is € 60.000 per project.
 • De minimale subsidie is € 15.000 per project.

Aanvragen

Je kunt hier een projectplan en subsidieaanvraag aanmaken, of meer informatie opvragen.

Sluitingsdata
De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2020 en 15 maart 2020.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van amateurskunst en erfgoed. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor musea met financiële problemen

  Subsidie voor musea met een regionale of landelijke uitstraling die door de COVID-19 crisis acute liquiditeitsproblemen hebben. De subsidie is een gedeeltelijke tegemoetkoming in de gederfde...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur. Er is voor komende boekjaar ca. 19.000...

 • Subsidie voor dorpshuizen

  Subsidie voor activiteiten waarmee de functies van een dorpshuis worden verbreed met activiteiten op het gebied van formele zorg, informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur of commerciële...

 • Compensatie door coronacrisis getroffen subsidieontvangers cultuureducatie en cultuurparticipatie

  Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de corona-crisis hebben een grote impact op de praktijk van het maken van en leren over cultuur. Op...

 • Subsidie voor culturele instellingen met inkomstenderving

  Subsidie voor instellingen op het gebied van podiumkunsten die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving. De...

 • Toon meer resultaten