Tot 15 januari 2020 subsidie aanvragen voor amateurkunst en erfgoed in Groningen

De eerste twee sluitingsdata voor het aanvragen van subsidie voor organisaties of projecten op het gebied van amateurkunst of erfgoed in de provincie Groningen zijn bekend gemaakt. De subsidie is o.a. gericht op het stimuleren van de actieve deelname aan culturele activiteiten, presentatie van erfgoed en het stimuleren van innovatie en publieksbereik. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2020 en 15 maart 2020.

Regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed

De subsidieregeling richt zich op het stimuleren van regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed in de provincie Groningen, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Participatie
  Actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Presentatie van het Groninger erfgoed
 • Publieksbereik
 • Innovatie
  Nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan
 • (Inter)nationale en regionale samenwerking
 • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

Subsidie

Je kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • De maximale subsidie is € 60.000 per project.
 • De minimale subsidie is € 15.000 per project.

Aanvragen

Je kunt hier een projectplan en subsidieaanvraag aanmaken, of meer informatie opvragen.

Sluitingsdata
De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2020 en 15 maart 2020.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van amateurskunst en erfgoed. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen

  Subsidie voor actieve deelname aan activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot...

 • Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die...

 • Subsidie bouwen en verbouwen van panden met een culturele bestemming

  Subsidie voor bestaande of nieuwe panden die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen, en zo bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. De subsidie kan...

 • Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per organisatie/project, waarbij het...

 • Vierjarige exploitatiesubsidie voor organisaties op het gebied van professionele kunsten

  Vierjarige exploitatiesubsidie gericht op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten van hoog artistieke niveau in de periode 2021 tot 2024. De activiteiten moeten...

 • Toon meer resultaten