Tot 15 januari 2020 subsidie aanvragen voor amateurkunst en erfgoed in Groningen

De eerste twee sluitingsdata voor het aanvragen van subsidie voor organisaties of projecten op het gebied van amateurkunst of erfgoed in de provincie Groningen zijn bekend gemaakt. De subsidie is o.a. gericht op het stimuleren van de actieve deelname aan culturele activiteiten, presentatie van erfgoed en het stimuleren van innovatie en publieksbereik. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2020 en 15 maart 2020.

Regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed

De subsidieregeling richt zich op het stimuleren van regionale projecten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed in de provincie Groningen, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Participatie
  Actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Presentatie van het Groninger erfgoed
 • Publieksbereik
 • Innovatie
  Nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan
 • (Inter)nationale en regionale samenwerking
 • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

Subsidie

Je kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • De maximale subsidie is € 60.000 per project.
 • De minimale subsidie is € 15.000 per project.

Aanvragen

Je kunt hier een projectplan en subsidieaanvraag aanmaken, of meer informatie opvragen.

Sluitingsdata
De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari 2020 en 15 maart 2020.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van amateurskunst en erfgoed. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. ...

 • Subsidie voor Nederlandse klassieke muziek, muziekproducties, festivals en concerten

  Subsidie voor projecten op het gebied van de 20e en 21e-eeuwse muziek. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten en publicaties gericht op het erfgoed van de Nederlandse klassieke muziek. Hierbij...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...

 • Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele...

 • Subsidie voor sport, cultuur, wetenschap, levensbeschouwing, charitas en maatschappelijke en kerkelijke activiteiten

  Financieel ondersteunen van activiteiten op kerkelijk, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied alsmede algemeen nut dienende activiteiten. Je...

 • Toon meer resultaten