Tot 15000 euro subsidie voor nieuwe projecten op het gebied van kunst en cultuur

Instellingen, organisaties en kunstenaar kunnen nog tot 1 oktober maximaal € 15.000 subsidie aanvragen voor projecten die artistiek van hoge kwaliteit zijn, onderscheidend en vernieuwend zijn en een groot bereik in één of meerdere regio's hebben. Je kunt de subsidie aanvragen via een standaard aanvraagformulier en dit vervolgens binnen de aanvraagperiode naar het fonds mailen.

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid, kwaliteit en onderscheidend en vernieuwend karakter

Warnneer je via deze regeling subsidie wilt aanvragen voor een project op het gebied van kunst en cultuur is het vooral van belang dat je project aan blijk geeft van regionale zichtbaarheid en betrokkenheid, kwaliteit van opzet is en een onderscheidend en vernieuwend karakter heeft. 

Zo moet je project een groot bereik in een bepaalde regio hebben (veel voorstellingen of een tournee), en bij voorkeur uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals.

Daarnaast is het van belang dat je project van artistiek van hoge kwaliteit is. Noem in je subsidieaanvraag en projectplan dan ook altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuning instellingen. 

Daarnaast moet je aanvraag bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan het voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben. Het verstrekkende fonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.

Bij voorkeur voor nieuwe projecten

De bijdrage van het fonds is in beginsel eenmalig en dient vooral om nieuwe projecten van de grond te krijgen of om een nieuw element in een bestaand project een kans te geven. 

Maximaal 15.000 euro subsidie

De bedragen die het fonds ter beschikking stelt liggen globaal tussen 1.000 euro en 15.000 euro.

Meer informatie of subsidie aanvragen

Je kunt hier meer informatie bekijken, of direct een subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor nieuwe projecten kunst en cultuur

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. De subsidie kan aangevraagd door instellingen,...

 • Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars,...

 • Subsidie voor culturele, maatschappelijke wetenschappelijke instellingen, en instellingen op het gebied van de volksgezondheid

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen en culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van de volksgezondheid. De organisatie...

 • Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

  Subsidie voor de conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn door...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. cultuur, gezondheidszorg, natuur en vluchtelingen werk

  Subsidiemogelijkheid voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg, natuurbescherming, vluchtelingenwerk, algemene zorg in kansarme landen en algemene zorg in het...

 • Toon meer resultaten