Tot 25 januari subsidie aanvragen voor sport en bewegen

Je kunt nog tot 25 januari een subsidieaanvraag indienen voor activiteiten gericht op de stimulering van duurzaam fysiek bewegen en sporten in een deel van Noord-Holland, zoals de aanschaf sport- en spelmaterialen. Ook projecten gericht op het stimuleren van sport en bewegen door minder validen komen voor steun in aanmerking. Het fonds kent twee vormen van donaties: algemene donaties en bijzondere donaties. De algemene donaties zijn tot 15.000 euro, bijzondere donaties zijn boven de 15.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Over het fonds

Het fonds heeft als doel fysiek bewegen te stimuleren, zodanig dat er méér mensen ‘in beweging komen’ door een donatie van het fonds.

De aanvraag moet zijn toegespitst op de stimulering van duurzaam fysiek bewegen/sporten. Uitsluitend deze aanvragen worden in behandeling genomen. Het fonds kijkt ook naar projecten voor minder validen.

Enkele voorbeelden: sport- en spelmaterialen, doelen, judomatten, een basketbalpaal, speel- en beweegtoestellen, (zeil) boten, oefenmuur, klimwand, schermsets, e.d.

Werkgebied

Je organisatie of project zal actief moeten zijn binnen het werkgebied van het fonds.

Werkgebied Schipholfonds

Voorwaarden

 • Statutair gevestigd zijn binnen bovenstaande werkgebied
 • Actief zijn op het gebied van sportief bewegen
 • Je aanvraag moet betrekking hebben op sport en bewegen
 • In je financieel verslag na afloop moet je kunnen aantonen dat de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project, de activiteit of roerende zaak
 • Je hebt de afgelopen 36 maanden geen donatie ontvangen van het  desbetreffende fonds

Subsidies

Het fonds kent twee vormen van donaties: algemene donaties en bijzondere donaties.
De algemene donaties zijn tot € 15.000,-.
Bijzondere donaties zijn boven de € 15.000.

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen voor sport

Naast dit fonds zijn er tal van andere subsidieverstrekkers en fondsen die zich richten op het ondersteunen van activiteiten gericht op sport.

 • Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het Fonds is gericht op...

 • Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

  Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier...

 • Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking...

 • Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het...

 • Toon meer resultaten