Tot 30 september subsidie aanvragen voor het organiseren van sportevents voor gehandicapten en chronisch zieken

Tot 30 september kun je nog tot maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement voor gehandicapten of chronisch zieken tijdens een regulier sportevenement, om deze doelgroepen zo actief kennis te laten maken met sport. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Stimuleren van gehandicaptesport

Wanneer je een sportevenement in de provincie Noord-Brabant organiseert kun je voor projecten die zorgen voor het stimuleren van de gehandicaptensport, een subsidie ontvangen.
Hierbij zet je een programma met activiteiten op naast het formele programma van het sportevenement, gericht op sporten voor mensen met een beperking en chronisch zieken.

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen vormt een side event bij een regulier sportevenement
 • Het project is zichtbaar voor publiek, en erop gericht mensen met een beperking een sportbeoefening actief te laten ervaren
 • Het project is gericht op het aantrekken van ten minste 100 deelnemers
 • Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. een zorginstelling, een sportaanbieder en mensen met een beperking welke de desbetreffende sport op het side event kunnen beoefenen
 • Het project is erop gericht met de inzet van communicatiemiddelen zoveel mogelijk mensen naar het side event te trekken en deel te laten nemen
 • Het project is erop gericht de betreffende sportactiviteit te promoten die binnen een straal van 25 kilometer van het hoofdevenement is te beoefenen

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000.

Aanvragen

Je kunt de subsidie tot 30 september hier aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voort sport en recreatie

Natuurlijk zijn er nog meer subsidies en fondsen voor sport en recreatie. Onderstaand alvast een actueel lijstje.

 • Subsidie jeugdbescherming en jeugdhulpverlening

  Financiële ondersteuning van organisaties werkzaam op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in Rotterdam en directe omgeving. Aanvragers kunnen o.a. actief zijn als buurt- en...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu,

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu, e.d.). De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag. Je kunt de subsidie...

 • Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het Fonds is gericht op...

 • Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

  Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Toon meer resultaten