Tot 7 juli subsidie aanvragen voor projecten tegen vooroordelen, discriminatie en achterstelling

Allerlei groepen mensen in onze samenleving worden door vooroordelen, discriminatie of achterstelling beperkt in hun doen en laten. Als we iets van de coronacrisis kunnen opsteken is het wel hoe belangrijk het is, om ons solidair te voelen met elkaar. Daarom is het goed om te weten dat je subsidie kunt aanvragen voor projecten gericht op het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling. Het tegengaan hiervan is een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving. Heb je een goed idee? Dan is enige haast geboden, want je kunt deze subsidie nog aanvragen tot 4 juli.

Solidair zijn met elkaar

Allerlei groepen mensen in onze samenleving worden door vooroordelen en discriminatie beperkt in hun doen en laten. Angst en onzekerheid over de toekomst kunnen vooroordelen en discriminatie versterken. Een zondebok is dan snel gevonden. Ook door de beperkte bewegingsvrijheid kunnen spanningen oplopen. Binnen het gezin of daarbuiten.

Ook in buurten en wijken kunnen spanningen tussen bijvoorbeeld verschillende bevolkingsgroepen oplopen. Als we iets van de coronacrisis kunnen opsteken is het wel hoe belangrijk het is, om ons solidair te voelen met elkaar. Ongeacht leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en sociaaleconomische status. En dat we met elkaar in verbinding moeten blijven, nu en na de coronacrisis.

Ideeën tegen discriminatie en vooroordelen

Je kunt nog tot 4 juli subsidie aanvragen voor ideeën gericht op het tegengaan van vooroordelen, discriminatie en achterstelling.
Je idee kan gaan over het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Of het tegelijk optreden van verschillende vormen en uitingen van discriminatie. Het tegengaan hiervan zien wij als een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving.

Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door private rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Subsidie

De subsidie bedraagt bedraagt maximaal € 20.000.

Belangrijke punten om op te letten

Bij het beoordelen van je subsidieaanvraag zal de verstrekker je aanvraag o.a. op onderstaande punten beoordelen.

 • Het doel van je project is het tegengaan of verminderen van een vorm of uiting van discriminatie en vooroordelen
 • Het fonds geeft graag steun aan projecten die de doelgroep deels of helemaal zelf heeft bedacht en gaat uitvoeren. Bij de uitvoering kunnen zowel vrijwilligers als betaalde professionals betrokken zijn
 • Het fonds steunt plannen die op een zo concreet mogelijk wijze bijdragen aan de beoogde doelstelling. Er staan concrete, mensgerichte activiteiten in beschreven. We ondersteunen geen plannen met als doel het ontwikkelen van een methodiek of het doen van onderzoek. In het plan staan nieuwe activiteiten en geen al lopende activiteiten
 • De organisatie namens welke je het plan indient, beschikt over voldoende organisatiekracht om de plannen uit te voeren. De organisatie is de aangewezen partij om de voorgestelde activiteiten uit te voeren.

Daarnaast is het belangrijk dat je aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Het project moet in Nederland plaatsvinden
 • De aanvrager is een private rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging
 • Je project heeft geen politiek of religieus doel
 • Je project heeft een maximale looptijd van 1 jaar
 • Je vraagt een maximale bijdrage van 20.000 euro

Alleen plannen waarin bovenstaande punten zijn opgenomen, komen in aanmerking voor financiering.

Meer informatie

Je kunt hier meer informatie vinden, of direct online een subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen voor projecten gericht tegen discriminatie

 • Subsidie voor mensenrechten en klimaat

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat. Hierbij heeft het fonds met name de focus op projecten die gericht zijn op vrijheid en gelijkheid tussen mensen en...

 • Subsidie oor sportorganisaties en technologiebedrijven gericht op signaleren discriminatie en racisme

  Subsidie voor het (door)ontwikkelen van bestaande technologie die het mogelijk moet maken om racistische en/of discriminerende uitingen door personen in oa. voetbalstadions beter te signaleren en...

 • Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, discriminatie, racisme, sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, etc.

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, instanties die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie, racisme of zich inzetten voor...

 • Subsidie voor initiatiefnemers die de wereld willen verbeteren

  Super interessante subsidie voor leiders, vernieuwers, activisten en risiconemers in de non-profit sector die elke dag een impact hebben op hun gemeenschap. Heeft jouw werk het potentieel om de...

 • Subsidie voor betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd

  Subsidie voor het creëren van betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd. Het verstrekkende particuliere fonds richt zich bij de financiële ondersteuning op zeven van de zeventien...

 • Toon meer resultaten