Waardevolle subsidie voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Een waardevol initiatief gericht op mensen die geen professionele hulp durven te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving, bijvoorbeeld uit angst of schaamte. Toch hebben ze wel degelijk hulp nodig. Om ook deze mensen een vorm van zorg te bieden is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Zorgverlening op digitale wijze en volledig anoniem kan hierin voorzien, maar kan niet bij zorgverzekeraars worden gedeclareerd. Via deze subsidie kan alsnog anonieme zorg aan deze doelgroep aangeboden worden. Daarnaast geven we je een lijstje met andere subsidies en fondsen gericht op de geestelijke gezondheid.

Laagdrempelig aanbod

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.
Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem.

Lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek

De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek. De interventies richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars, is er de subsidieregeling anonieme e-health

Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

De subsidie is bestemd voor organisaties voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg.

De subsidie kan worden verstrekt voor interventies die voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk, ten behoeve van personen die om psychische redenen noodzakelijkerwijs anoniem willen of moeten zijn.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor het vaststellen of een persoon in aanmerking komt voor een interventie.

Subsidie

We hebben de subsidiebedragen voor je in kaart gebracht.

Per organisatie bedraagt de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 700.000. Als je subsidieaanvraag minder bedraagt dan € 50.000 zal deze worden afgewezen.
Per volledige interventie bedraagt de subsidie maximaal € 347, de subsidie voor een onvolledige interventie bedraagt de helft van de subsidie voor een volledige interventie van dezelfde soort.

Aanvragen

Je kunt de subsidie tot 1 oktober a.s. via deze subsidieregeling.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van de geestelijke gezondheid

Uiteraard zijn er meer subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van de geestelijke gezondheid. Onderstaand een lijstje.

 • Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de...

 • Subsidie voor kleinschalige projecten op het gebied van o.a. zorg en gezonde leefstijl

  Subsidie voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig project op het gebied van o.a. zorg en een gezonde leefstijl. Belangrijke voorwaarde is dat het project bijdraagt...

 • Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel...

 • Subsidie voor projecten gericht op welzijn, natuur en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten gericht op cultuur, dieren, sport en welzijn in de Benelux, waarbij het fonds met name gericht is op België en Nederland. Interessant is dat ook meerjarige projecten voor...

 • Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Toon meer resultaten