Maatschappij en samenleving

Zinvol: subsidie om slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik te ondersteunen

Het leed van slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik is immens en niet zelden blijvend. Wrange bijkomstigheid is dat ook hulpverleners soms bijdragen aan dit leed. Gelukkig heeft een internationale organisatie nu een internationale subsidie opengesteld om slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Wanneer je als organisatie wilt bijdragen aan de ondersteuning van slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik kun je nu subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld medische- of psychosociale ondersteuning aan de slachtoffers. Maar je kunt ook subsidie aanvragen om deze slachtoffers bijvoorbeeld te voorzien primaire levensbehoeften zoals een veilig noodonderkomen, onderwijs, voedsel en kleding.

Subsidie om de lacunes in de dienstverlening aan slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik aan te pakken

Er zijn lacunes in het ondersteunen van slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik. Daarom is er nu een subsidie om slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik te ondersteunen.

De subsidie is bedoeld om de slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik te voorzien van ondersteunende en hulpdiensten die onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit:

 • Medische diensten, waaronder seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten
 • Psychosociale diensten, waaronder het omgaan met stigmatisering en discriminatie
 • Juridische diensten en toegang tot een effectief rechtsmiddel
 • Onmiddellijke materiële zorg indien nodig, zoals voedsel, kleding, veilig noodonderkomen, onderwijs en essentiële geneesmiddelen en diensten.

Wie kan de subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die bijstand en steun verlenen aan slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik en aan kinderen die als gevolg van seksuele uitbuiting en misbruik zijn geboren.

Waar moet je organisatie gevestigd zijn

De regeling is internationaal opengesteld.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen

De subsidie kan dit jaar worden aangevraagd van 15 september tot 15 oktober.
In principe, voor zover nu bekend, kan de subsidie jaarlijks worden aangevraagd.

Hoeveel geld is er beschikbaar

Er is ca. 4,3 miljoen dollar beschikbaar.

Welke informatie moet je met je subsidieaanvraag meesturen

Je kunt de subsidie aanvragen via een template document (zie link onder).

Het projectvoorstellen moeten gedetailleerde en uitgebreide informatie bevatten over:

 • Welke diensten momenteel beschikbaar zijn voor de slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik in het land
 • Wie de projectactiviteiten zal uitvoeren
 • Welke activiteiten zullen worden uitgevoerd
 • Wat het begin en het einde van het project is
 • Wat de kosten van het project zijn (gedetailleerde opsplitsing van de activiteiten en de bijbehorende kosten)
 • Hoeveel personen van het project zullen profiteren
 • Hoe de voortgang van het project zal worden gecontroleerd

Meer informatie

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen.