Regelingen

67 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Sponsoring

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk....

 2. Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op het gebied van mens, werk, sport en maatschappelijke betrokkenheid

  Sponsoring van activiteiten die die raakvlakken hebben met de missie om mens en werk bij elkaar te brengen en een relatie hebben met sport en maatschappelijke betrokkenheid....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van o.a jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, vluchtelingen en opvanghuize

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van o.a. jeugdzorg, gezondheidszorg, bevorderen van de integratie, mensen met een beperking, maatschappelijk werk, ouderenzorg, vluchtelingen, opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen, groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties, gericht op educatie, innovatie en maatschappelijke vernieuwing

  Ondersteuning van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de maatschappij door het creëren van kansen voor (jonge) mensen. Het fonds richt zich hierbij op educatie, innovatie en maatschappelijke vernieuwing....

 5. Subsidies

  Subsidie bedrijfsverplaatsing Friesland

  Subsidie voor het verplaatsen van een bestaande vestiging van de onderneming van de aanvrager naar Friesland, waarbij minimaal 10 bestaande volledige dienstbetrekkingen worden verschoven naar Friesland. De susbidie bedraagt € 5.000,- per nieuwe FTE uitbreiding, met een maximum van € 100.000,-....

 6. Subsidies

  Subsidie arbeidsmarkt

  Subsidie gericht op het stimuleren van activiteiten in de provincie Utrecht ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren. In het programma of project werken tenminste één onderwijsinstelling en één werkgever of hun vertegenwoordigers samen....

 7. Fondsen, Financieringen en kredieten, Microkrediet

  Microkredieten kansarmen

  Financiële ondersteuning in de vorm van microkredieten voor mensen die in structurele armoede verkeren, en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken. Het krediet bedraagt ongeveer € 25.000, en moet ten goede komen aan georganiseerde groepen van kansarme mensen met een grote mate van zelfbestuur....

 8. Subsidies

  Subsidie leerwerktrajecten

  Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder startkwalificatie, werkloze van 55 jaar en ouder en statushouders. ...

 9. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op o.a. duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en leefbaarheid

  Subsidie gericht op het stimuleren van de leefbaarheid en economische en duurzame kansen binnen een regio. De subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 150.000. Een belangrijkste voorwaarde is dat de activiteiten waarvoor je subsidie wilt aanvragen nog niet economisch rendabel zijn, of zo innovatief dat zij zonder subsidie niet kunnen worden uitgevoerd....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie werkgelegenheid achterstand tot arbeidsmarkt

  Subsidie voor werkgevers met innovatieve ideeën om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder opleiding, vijftigplussers of mensen met een beperking. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro (incl. niet verrekenbare BTW)....

Pagina's