Regelingen

113 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor samenwerking bij innovatieprojecten

  Subsidie voor ondernemers in het MKB die samenwerken in een innovatieproject. Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode en bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het project moet bijdragen aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende topsectoren: High Tech...

 2. Subsidies

  Subsidie renovatie woningen

  Subsidie voor grootschalige innovatieve renovatieprojecten door een samenwerkingsverband, ter verduurzaming van ten minste 150 woningen. De renovatie moet betrekking hebben op woningen die zijn gebouwd tot 1995. Voor minimaal 90 procent van die gerenoveerde woningen moet de de netto warmtevraag na renovatie lager worden dan 70 kWh per vierkante meter per jaar. De subsidie is mede afhankelijk...

 3. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling nieuwe cultuurprojecten

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe cultuurprojecten, de innovatie van bestaande cultuurprojecten of de validatie van nieuwe culturele activiteiten of projecten. Hierbij is van belang dat het project van hoge culturele kwaliteit is, wat blijkt uit o.a. de oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast getuigt het cultuurproject van goed cultureel ondernemerschap en heeft het...

 4. Subsidies

  Subsidie voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

  Subsidie voor projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam. De subsidieverstrekker zoekt hierbij met name oplossingen voor de energietransitie, het in goede banen leiden van de groei van de stad, de nieuwe economie, gelijke oplossingen voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport, toerisme en stadscultuur en vernieuwende initiatieven die...

 5. Subsidies

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten

  Subsidie voor projecten die innovatief karakter hebben, waarbij het project zorgt voor een significante verbetering van een product of productieproces. De focus ligt hierbij nadrukkelijk op investeringen in nieuwe technologie. daarnaast moet het project duurzaam zijn en een bepaalde meerwaarde hebben voor mensen of de planeet. Het is belangrijk dat het project waarvoor je subsidie gaat...

 6. Subsidies

  Subsidie voor nieuwe activiteiten van musea

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten van musea. Het vernieuwende kan zitten in bijvoorbeeld het versterken van de inhoudelijk museale kwaliteit, het vergroten van het publiekbereik door bepaalde maatregelen te nemen of door het aangaan van samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio. Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van...

 7. Subsidies

  Subsidie innovatie bibliotheken

  Subsidie voor experimentele, innovatieve projecten en activiteiten van bibliotheken en haar partners die de innovatiekracht van de bibliotheekfunctie versterken en stimuleren, zodat de bibliotheken modern en maatschappelijk relevant blijven. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 per aanvraag. De subsidieaanvraag zal beoordeeld worden op basis van een puntensysteem, waarbij het project o.a....

 8. Subsidies

  Subsidie circulair bouwen

  Subsidie voor projecten op het gebied van circulair bouwen gericht op o.a. aanpassingen in het onderwijs of voor onderzoek naar nieuwe producten, diensten of processen. Interessants is dat het ook mogelijk is om subsidie aan te vragen voor voorbeeldprojecten, waarbij sprake is van circulair bouwen dat als voorbeeld kan dienen voor opdrachtgevers in de bouw, de bouwsector en...

 9. Subsidies

  Subsidie bedrijven Groningen

  Subsidie voor bedrijven in de provincie Groningen, gericht op o.a. innovatie en groei. Via deze regeling kun je gesubsidieerd advies krijgen gericht op o.a. het omzetten van een creatief idee naar een businessplan, het toepassen van leerwerktrajecten, het verbeteren van je ondernemersvaardigheden of het opzetten van een groeistrategie. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro en kun je online...

 10. Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en klimaat in de regio Groningen. Interessant is dat je als aanvrager niet per definitie gevestigd hoeft te zijn in de provincie Groningen. Je kunt de subsidie ook aanvragen als je kunt aantonen dat de...

Pagina's