Regelingen

810 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Tweejarige subsidie podiumkunsten: muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan

  Subsidie voor podiumkunstinstellingen voor een professioneel uit te voeren productie of festival op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar. óf voor een tweejarig activiteitenplan. De subsidie bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 voor een podiumkunstproject en € 100.000. Hierop zijn een aantal...

 2. Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

  Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000. In totaal is er voor deze aanvraagperiode € 58.500 beschikbaar....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Per jaar is er ca. € 593.176 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via het bijgaande aanvraagformulier....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers. Par jaar...

 5. Subsidies, Fondsen, Microkrediet

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en gezinnen, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, micro-financiering of een een combinatie hiervan. Per jaar is er ca. 30...

 6. Subsidies

  Subsidie kunstaanbieders en uitvoerders kunstenaars op het gebied van podiumkunst, exposities en community art

  Subsidie voor kunstaanbieders en uitvoerend kunstenaars voor culturele activiteiten culturele activiteit op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek. Per aanvrager wordt eenmaal subsidie verstrekt op grond van deze regeling. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 7.500....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van dementie, psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht het door muziek verbeteren van de levenskwaliteit van de kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel, dan wel een neurocognitieve stoornis. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie. Je kunt de subsidie...

 8. Subsidies

  Subsidie organisatiekosten evenement

  Subsidie voor de organisator van een evenement dat gepland staat in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Uit de subsidie kunnen de projectkosten worden betaald die toe te rekenen zijn aan het organiseren van het evenement. De subsidie wordt alleen uitbetaald wanneer het evenement door de overheid wordt verboden door coronamaatregelen. Je kunt de subsidie aanvragen voor...

 9. Subsidies

  Subsidie voor digitale transitie en aanschaf en verbetering digitale diensten

  Subsidie om mkb-bedrijven, culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen te helpen met een veilige digitale transitie zodat de omzet en/of winst kan worden behouden of vergroot, het digitale bereik wordt verbeterd en/of de digitale weerbaarheid wordt versterkt. Er kan subsidie worden verstrekt voor o.a. het opzetten of verbeteren van de website of webshop, aanschaf van een boekings-...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die het kunstleven in Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal, dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied der beeldende kunst. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor podiumkunst, mate name voor kamermuziek. Per jaar is er ca. € 10.000 tot € 12.0000 per jaar. Er is één aanvraagperiode per jaar. Je kunt de subsidie schriftelijk...

Pagina's