Regelingen

771 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie grote evenementen

  Subsidie voor het organiseren van een terugkerend en beeldbepalend evenement dat bijdraagt aan de promotionele waarde en het imago van de provincie. De hoogte en het percentage van de subsidie zijn afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt nooit meer dan 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000. Je kunt de subsidie online...

 2. Subsidies

  Subsidie herstel podiumorganisaties zoals theaters, filmtheaters en poppodia

  Subsidie voor podiumorganisaties zoals theaters, filmtheaters en podia voor activiteiten met een bovenlokaal karakter om de doorstart van de culturele sector te bevorderen, mede omdat het publiek door de coronacrisis nog niet in voldoende mate is teruggekeerd naar de podia en de cultuursector en ondersteunende beroepsgroepen hierdoor in financiële en organisatorische problemen dreigen te komen....

 3. Subsidies

  Subsidie artistieke projecten op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art

  Subsidie voor nieuwe projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art om zo het culturele klimaat een nieuwe impuls te geven na de coronacrisis en makers te ondersteunen. De subsidie kan worden aangevraagd door kunstenaars en rechtspersonen zonder winstoogmerk op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art binnen het werkgebied...

 4. Subsidies, Prijzen

  Subsidie voor samenwerking tussen innovatieve en technologische organisaties en culturele en creatieve organisaties

  Subsidie voor innovatieve samenwerking tussen industrie, technologie of innovatie projecten enerzijds en artistieke en creatieve organisaties en projecten anderzijds om door deze samenwerking nieuwe wegen voor innovatie te openen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor artistiek onderzoek en artistieke werken waarvan de toepassing door de kunsten een groot potentieel heeft om het gebruik, de...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de samenleving. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen meedoen aan de informatiesamenleving. Het fonds richt zich nadrukkelijk op not-for-profit initiatieven. Het fonds bepaalt de hoogte van de...

 6. Subsidies

  Subsidie culturele organisaties en culturele talenten om aan hun ontwikkeling te werken: ook aan te vragen door culturele talenten

  Subsidie voor culturele organisaties gericht op talentontwikkeling via het principe van cultureel vermogen, waarbij talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode aan hun ontwikkeling werken en een product ontwikkelen, of waarin (een) nieuwe deelnemersgroep(en) worden betrokken in uitdagende culturele ontmoetingen. De subsidie kan worden aangevraagd door...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie journalistieke producties en oprichting plaatselijke mediafondsen

  Subsidie voor het opzetten van gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland, die zelfstandig subsidie kunnen verstrekke voor journalistieke producties. Daarnaast kunnen er zelfstandig subsidies worden vertrekt aan mediaorganisaties voor journalistieke producties. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 voor plaatselijke mediafondsen en ten hoogste 80% van...

 8. Subsidies

  Subsidie voor actief deelnemen aan kunst en cultuur

  Subsidie voor activiteiten gericht op het actief deelnemen aan kunst en cultuur op het gebied van beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed, muziek en literatuur door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen tussen de amateurkunstsector en professionele sector. Ook is er subsidie mogelijk voor vernieuwende activiteiten ter verbetering van de...

 9. Fondsen

  Subsidie voor kinderen en beginnende illustratoren

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op kinderen die het om wat voor redenen dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben, bevordering van de culturele en artistieke vorming van kinderen, het onderzoek naar en het onderwijs in (het vak van) illustreren en het ondersteunen van beginnende illustratoren. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars, musea, hospices, toneel, theater en dorpshuizen gesubsidieerd. Per jaar is er ca. € 143.070 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen....

Pagina's