Regelingen

161 resultaten gevonden

 1. Sponsoring

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn. Hierbij is gekozen voor de sponsoring van activiteiten op het gebied van sport, ondernemerschap, cultuur en natuur....

 2. Subsidies

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de recreatieve sector

  Subsidie voor de realisatie van kwalitatief goede plannen voor vernieuwing van het aanbod in de toeristisch/recreatieve sector in Drenthe om Drenthe aantrekkelijker te maken voor toeristen en dagrecreanten. ...

 3. Subsidies

  Subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken naar sportinnovaties

  Subsidie voor op winst gerichte organisaties om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar een innovatieproject op het gebied van sport en bewegen. Het streven moet zijn dat de innovatie in maximaal twee jaar zover is ontwikkeld dat de marktintroductie in zicht komt. De innovatie richt zich bij voorkeur op een van de focusthema's "bewegen", "materialen" en ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten, regio Sneek, IJlst en Wymbritseradiel

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in Sneek, IJlst en directe omgeving , alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociale, maatschappelijke en culturele aanbod instellingen en projecten in Harderwijk. De subsidie is interessant als je organisatie in Harderwijk gevestigd is, of het zwaartepunt van je activiteiten in Harderwijk ligt. Wanneer je een subsidieaanvraag wilt indienen mag je nog niet zijn begonnen met je project....

 7. Subsidies, Sponsoring

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding, talent en sportontwikkeling

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding en talent en sportontwikkeling....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sporttalenten in Rotterdam

  Subsidie voor sportgerelateerde kosten van talentvolle sporters in Rotterdam....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden. Het fonds richt zich mede op projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid....

Pagina's