Regelingen

170 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het Fonds is gericht op activiteiten die daartoe kunnen bijdragen, zoals huisvesting, culturele en persoonlijke ontwikkeling, politiek, muziek of sport. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-....

 2. Subsidies

  Subsidie evenementen cultuur en sport

  Subsidie voor stichtingen en verengingen voor het organiseren ven evenementen op het gebied van cultuur of sport met een meer dan lokale uitstraling die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro....

 3. Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. derde wereld, cultuur, sport, natuur, goede doelen en kerkelijke instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties die actief zijn op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied. De ondersteuning richt zich met name regionaal gebonden goede doelen, cultuur, sport natuur, hulp aan kinderen in nood in derde wereldlanden en kerkelijke instellingen. Per jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar....

 5. Subsidies

  Subsidie voor vrijetijdssector in Drenthe

  Subsidie voor recreatieondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie in de provincie Drenthe, gericht op vernieuwing van het aanbod in de provincie Drenthe. In 2020 is er € 127.000 beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur

  Financieel ondersteunen van goeddoelinstellingen op het gebied van sport, muziek en cultuur. Daarnaast donaties op het gebied van culturele ontwikkeling en ontwikkelingen in de medische wereld. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Steun voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook voor projecten in Nederland....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sporttalenten en sportprojecten

  Financieel ondersteunen van sporttalenten en onderscheidende sportprojecten in de provincie Groningen, of in bijzondere gevallen in aangrenzende regio. Het kan hierbij gaan reis- en verblijfkosten, masterclasses, individuele trainingsstages maar ook om onderscheidende sportprojecten....

 9. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van (top)sport en bewegen

  Subsidie om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. De subsidie bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 750.000 euro. Aanvragen is mogelijk voor samenwerkingsverbanden tussen universiteit, hogeschool, sport- of zorgorganisaties en bedrijven, lagere overheden en/of andere maatschappelijke organisaties....

 10. Subsidies

  Subsidie voor waterbewustzijn en een betere beleving van water

  Subsidie voor initiatieven gericht op het genieten van water, waarbij deze initiatieven leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners. Verdeling van de subsidie zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Per gehonoreerde aanvraag wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 10.000 aan subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

Pagina's