Regelingen

170 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor internationale sportevenementen en events

  Subsidie voor het organiseren van aansprekende internationale sportevenementen die qua aard, omvang, impact en kosten zo grootschalig zijn dat de organisatie ervan een bijzondere aanpak en/of maatwerk vraagt. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor internationale sportevenementen die niet jaarlijks in Nederland worden georganiseerd en voor aanloopevenementen. Om de maatschappelijke waarde...

 2. Sponsoring

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn. Hierbij is gekozen voor de sponsoring van activiteiten op het gebied van sport, ondernemerschap, cultuur en natuur....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, maatschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociale, maatschappelijke en culturele aanbod instellingen en projecten in Harderwijk. De subsidie is interessant als je organisatie in Harderwijk gevestigd is, of het zwaartepunt van je activiteiten in Harderwijk ligt. Wanneer je een subsidieaanvraag wilt indienen mag je nog niet zijn begonnen met je project....

 5. Subsidies, Sponsoring

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding, talent en sportontwikkeling

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding en talent en sportontwikkeling....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sporttalenten in Rotterdam

  Subsidie voor sportgerelateerde kosten van talentvolle sporters in Rotterdam....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Zeeland. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden. Het fonds richt zich mede op projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten die mensen bij elkaar brengen

  Financiële ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang op het gebied van de maatschappij, zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur en sport en vrije tijd....

 10. Subsidies

  Subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, ook op het gebied van o.a. technologie

  Leuke subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, óók op het gebied van o.a. technologie. Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht, toeristisch ondernemerschap en versterking en instandhouding van landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht. Het subsidieplafond bedraagt in...

Pagina's