Regelingen

171 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ruitersport

  Financiële ondersteuning van organisaties en individuele personen die zich verdienstelijk maken op het gebied van de ruitersport. Je kunt de subsidie schrijftelijk aanvragen....

 2. Subsidies

  Subsidie bevorderen recreatie en toerisme in de regio

  Subsidie voor producten en diensten die meer bezoekers  te trekken, bestedingen van deze bezoekers doen toenemen of waardoor deze bezoekers langer verblijven. Interessant is dat deze subsidie voor een periode van vier jaar verstrekt kan worden. Het project waar je subsidie voor wilt aanvragen moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen,...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuurmanifestaties, onderwijs en educatie, recreatie en sportevenementen

  Financieel ondersteuning vanuit en drietal fondsen voor kunst- en cultuurmanifestaties, onderwijs c.q. educatieve projecten en recreatieve en sportevenementen. Belangrijke criteria zijn o.a. het sociale- of culturele draagvlak in de omgeving en geografisch spreiding van het project....

 4. Fondsen, Sponsoring

  Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

  Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. De activiteit moet laagdrempelig en openbaar zijjn....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling en/of inslag....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatiinitiëren, begeleiden, coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie

  Het initiëren, begeleiden, coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in de gezondheidszorg die niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd kunnen worden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de gezondheidszorg. Het moet hierbij gaan om eenmalige projecten met een kop en een staart, die niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd kunnen worden. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies

  Subsidie voor recreatie, cultuur en landschap

  Subsidie gericht op het realiseren van voorzieningen ten behoeve van recreatie op of aan het water, het verder ontwikkelen van watergebonden cultuurhistorische of landschappelijke waarden en het genereren van aandacht en bewustzijn bij recreanten voor landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische aan het water gebonden waarden. Maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, sport en welzijn in regio Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

  Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die actief zijn op het gebied van cultuur, sport en welzijn binnen de dorpen Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die de samenleving ten goede komen (brede doelstelling)

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die de samenleving, zowel in het groot als in het klein, in materieel en ideëel opzicht ten goede komt....

Pagina's